Fiat Bank Polska S.A.

Logo banku Fiat Bank

Fiat Bank Polska S.A.
ul. Szturmowa 2
02-678 Warszawa

www: http://www.fiatbank.pl/

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000029286
NIP: 521-27-91-919

Oddziały banku, file, bankomaty

Wszystkie miasta »

Informacje z bankowości Aktualności Fiat Bank:

Brak kanałów RSS