Laboratorium Psychoedukacji - Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Laboratorium Psychoedukacji - Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. logo

ul. Katowicka 29/7
03-932 Warszawa

e-mail: szkolenia@lps.pl
www: www.szkolenia-lps.pl
tel: 022 617 60 36 lub 508 175 723

Kilka słów o firmie

Wywodzimy się z istniejącego od 30 lat ośrodka psychoterapeutycznego Laboratorium Psychoedukacji. Dzięki temu mamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozumienie głębszego tła zjawisk psychologicznych. Dążymy do odkrywania przyczyn, które powodują, że szefowie, podwładni czy zespoły funkcjonują w określony sposób.

Działamy na poziomie kompetencji interpersonalnych z uwzględnieniem tła psychologicznego. Uczymy nie tylko „jak”, ale także „po co?”, „dlaczego?” i „co z tego wynika”.

Mamy wieloletnie doświadczenie praktyczne, które łączymy z wiedzą akademicką. Jesteśmy spójnym i stabilnym zespołem – mamy doświadczenie we wspólnej pracy, a wszyscy nasi trenerzy sprawdzili się wielokrotnie.

Znamy się na praktycznej psychologii, a w szczególności na szeroko rozumianych kompetencjach interpersonalnych:

Komunikacja
Asertywność
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Praca zespołowa
Przywództwo
Wywieranie wpływu
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Inteligencja emocjonalna
Radzenie sobie ze stresem
Kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów


Obszary działania firmy, w których możemy wykorzystać nasze kompetencje:

Zarządzanie ludźmi - przywództwo, motywacja, rozwój
Praca z klientem – obsługa, sprzedaż, negocjacje
Zespół - budowanie, zarządzanie, współpraca
Doskonalenie i rozwój – szkolenia, warsztaty, coaching