PM Group Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki s. c.

PM Group Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki s. c. logo

ul. Legionowa 28 lok. 101
15-281 Białystok

e-mail: szkolenia@szkolenia-polska.pl
www: www.szkolenia-polska.pl
tel: 085-674-50-00 lub 085-742-50-66

Kilka słów o firmie

Jesteśmy firmą dysponującą dużym doświadczeniem ludzi, którzy ją tworzą. Zajmujemy się szkoleniami, zarządzaniem i wspieraniem projektów. Nasze doświadczenie i oferta to m. in.:

* wspieranie i zarządzanie projektami szkoleniowo-doradczymi (również finansowanymi z funduszy strukturalnych UE)
* Przygotowywanie i wspieranie projektów inwestycyjnych (dofinansowanych z funduszy UE)
* Przygotowywanie i wdrażanie projektów badawczych: badania jakościowe, ilościowe, kultura i klimat w organizacji, obsługa klienta, tajemniczy klient

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim do sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) i dotyczy wiedzy oraz treningu umiejętności z różnych obszarów zarządzania firmą:

* zarządzanie sprzedażą i negocjacje w biznesie
* zarządzanie marketingowe - PR, wizerunek i marka, produkt
* zarządzanie projektami - od organizacji funkcyjnej do projektowej
* zarządzanie ludźmi i zespołami w firmie
* zarządzanie finansami - rachunkowość, rachunkowość zarządcza, controlling finansowy, międzynarodowe standardy rachunkowości
* zarządzanie logistyką
* zarządzanie eksportem - strategie eksportowe, międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe, instrumenty zarządzania ryzykiem
* zarządzanie jakością

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±