Exbis Eksperci Biznesmenom

Exbis Eksperci Biznesmenom logo

ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice

e-mail: info@exbis.pl
www: www.exbis.pl
tel: 32 609 71 09 lub 605 850 080

Kilka słów o firmie

EXBIS jest firmą szkoleniowa, która od 1992 roku prowadzi profesjonalne warsztaty
i treningi wspierające wysiłki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w osiąganiu przodującej pozycji rynkowej. Jesteśmy członkiem Inter Consultancy Cooperation Group (ICC), organizacji kosultingowo-szkoleniowej obejmującej swym zasięgiem 15 krajów Europy, Azji i Stany Zjednoczone. ICC doradza menedżerom i doskonali umiejętności pracowników najpoważniejszych firm na świecie. Międzynarodowy charakter tej organizacji otwiera nam dostęp do najnowocześniejszych technik edukacyjnych pozwalając wykorzystywać zagraniczne doświadczenia w polskich warunkach, zobowiązuje również do realizacji najwyższych standardów jakości szkoleń.
Jesteśmy autorami kompleksowych programów szkoleniowych Poprawy Jakości Obsługi Klienta dla wiodących polskich banków. Realizujemy programy mini MBA - długofalowe, zintegrowane szkolenia dla kadr menedżerskich wszystkich szczebli.
W naszych przedsięwzięciach edukacyjnych doceniamy wartość wypróbowanych rozwiązań, a jednocześnie nieustannie poszukujemy nowych idei. Przekazujemy je naszym klientom, którzy szybko zauważają, że nabyte podczas szkoleń umiejętności i postawy znakomicie sprawdzają się w praktyce. Działalność EXBISu wyróżnia bowiem dbałość o dokładne rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz zdolność skutecznego dostosowywania do nich naszych programów. Uczymy tego, co rzeczywiście potrzebne. W ten wypróbowany sposób podążamy do udanego partnerstwa i wzajemnej satysfakcji. Nasze kursy spełniają też rolę facylitacjną - wspomagają proces formułowania celów, założeń strategicznych, dochodzenia do rozwiązań trudnych problemów, osiągania konsensusu w sytuacji znaczących różnic opinii i interesów. Wspólnie z Credit Agricole (Paryż) i ISBF realizowaliśmy program dla PHARE Foundation of Assistance Programs for Agriculture (FAPA). W 2000 roku na zlecenie amerykańskiej instytucji finansowej Opportunity International prowadziliśmy szkolenia w krajach Europy Środkowej wspierając zachodzące w nich procesy transformacji gospodarczej. W 2001 roku powierzono nam przygotowanie negocjacyjne pracowników Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialnych za umowy stowarzyszeniowe z UE.
Jesteśmy zrzeszeni w Instytucie Zarządzania. Współpracowaliśmy z tą prestiżową instytucją przy realizowaniu projektów otwartych dla Menedżerów będących jej członkami. Badania audytorskie firmy Data Group monitorującej rynek usług szkoleniowych w Polsce stały się podstawą zdobycia przez EXBIS aż trzykrotnie tytułu laureata konkursu Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości oraz certyfikatów potwierdzających wysoki poziom oferowanych przez nas rozwiązań edukacyjnych. Kapituła konkursu Forum Jakości Quality International 2007, 2008 i 2009 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP i Klubu Polskie Forum ISO wraz z organizatorem Forum Biznesu (dodatek informacyjny Gazety Prawnej) już dwukrotnie wyróżniła naszą firmę, przyznając nam znak jakości w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości.
O jakości naszych szkoleń świadczą także rekomendacje i bardzo dobre oceny wystawiane przez przybywających z roku na rok stałych klientów.W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±