skills sp. z o.o.

skills sp. z o.o. logo

ul. Braci Wagów 20 lok. U1
02-791 Warszawa

e-mail: info@skills.pl
www: http://www.skills.pl
tel: 22 22 412 80 lub 603 336 663

Kilka słów o firmie

Realizując misję naszej firmy oraz dbając o zwrot z inwestycji naszych Klientów oferujemy pakiety rozwojowe, dostarczające kompleksowe rozwiązania w obszarze rozwoju profesjonalnego dla:

 Kierowników Projektów

 Zarządzających ryzykiem (Kierownicy, Dyrektorzy, Zarząd)

 Wsparcia Projektu, Pracowników Biura Programów i Portfela

 Właścicieli Programów oraz Kierowników Programów


Nasze pakiety rozwojowe zawierają :

1. szkolenia z międzynarodowych standardów zarządzania: PMBOKŸGuide oraz PRINCE2Ÿ, M_o_RŸ, P3OŸ, MSPŸ (akredytowane przez APMG ), które gwarantują najwyższą jakość, zarówno jeśli chodzi o wiedzę oraz doświadczenie trenera, jak i materiały szkoleniowe od międzynarodowych partnerów;

2. testy kompetencyjne pozwalające zdiagnozować indywidualne obszary rozwoju zawodowego danej osoby;

3. coaching pozwalający określić indywidualny plan rozwoju zawodowego uczestnika, aby wykorzystać potencjał osoby do osiągnięcia celów organizacji, jak i jej własnych;

4. specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania, będące gotowym narzędziem w zarządzaniu projektami i programami w praktyce (zawierającym wzory dokumentów);

5. doradztwo, czyli możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w celu uzyskania wsparcia w konkretnym obszarze;

6. członkowstwo w Best Practice User Group Polska - polskim oddziale stowarzyszenia, skupiającego osoby stosujące najlepsze praktyki zarządzania.

Korzyści wynikające z wykorzystania pakietu rozwojowego:

 certyfikaty, jakie można uzyskać w ramach przeprowadzanych przez nas szkoleń i egzaminów, nie tylko potwierdzają znajomość danego tematu, ale również zwiększają prestiż i wpływają na wizerunek danej osoby i organizacji;

 Połączenie szkolenia, testów kompetencyjnych z coachingiem pozwala na zwiększenie skuteczności i usprawnienie zarządzania sobą i innymi, po powrocie do organizacji;

 Oszczędność czasu – w ofercie posiadamy pakiety rozwojowe uwzględniające intensywne szkolenia (w trybie tradycyjnym lub live learning)na obu poziomach zaawansowania (Foundation& Practitioner), wraz z egzaminami, umożliwiające zdobycie dwóch certyfikatów w ciągu zaledwie 5 dni;

 Przydzielamy dedykowanego Kierownika Projektów, który koordynuje sprawy organizacyjne związane ze poszczególnymi elementami pakietu rozwojowego i oferuje swoje wsparcie na każdym etapie projektu.


Skills sp. z o.o. jest członkiem instytucjonalnym International Project Management Association Polska (IPMA Polska), dawniej Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP).

PRINCEŸ, PRINCE2Ÿ, M_o_RŸ, P3OŸ, MSPŸ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii - UK Cabinet Office. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii - UK Cabinet Office.
PMI, CAPMŸ, PMPŸ, PMBOKŸ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute