Akademia Rozwoju Kompetencji

Akademia Rozwoju Kompetencji logo

Cisowa 3/1
62-070 Dąbrówka

e-mail: maciej.sasin@ark-doradztwo.pl
www: www.ark-doradztwo.pl
tel: 662028029

Kilka słów o firmie

Akademia Rozwoju Kompetencji jest firmą organizującą szkolenia nastawione na kształtowanie umiejętności społecznych: osobistych i zawodowych. Prowadzimy szkolenia, treningi, warsztaty i coachingi, które mają na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz postaw uczestników. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne korzyści wynikające z udziału w zajęciach oraz wzbudzanie motywacji do lepszego, pełniejszego wykorzystania potencjału ich uczestników.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

Najpopularniejsze