QUEST Sp. z o.o.

QUEST Sp. z o.o. logo

Biuro projektu: Bielany Wrocławskie, ul.Sosnowa 36 lok. 3
55-040 Bielany Wrocławskie

e-mail: wozimek@quest.biz.pl
www: www.euro.quest.biz.pl
tel: 71 75 05 113 lub 0 503 175 925

Kilka słów o firmie

QUEST od lat buduje swój własny styl nauki języków obcych, który utożsamia skuteczność i prostotę. Naszym wzorem do naśladowania jest Richard Vaughan, nasz przyjaciel z Hiszpanii, który opracował swoje własne materiały i odrzucił powszechnie stosowane podręczniki zastępując je intensywną relacją nauczyciel-uczeń. Richard Vaughan słusznie uważa, że zajęcia muszą oznaczać stuprocentowe wykorzystanie każdej minuty. Wszyscy wiemy, że nauka języków to operowanie czterema umiejętnościami:

- reading

- writing

- listening

- speaking

Na naszych zajęciach w znacznym stopniu redukujemy udział pisania i czytania, zdając sobie sprawę, że te umiejętności w dużej mierze podlegają własnej pracy i są bardzo czasochłonne. Nie oznacza to jednak, że o nich całkiem zapominamy - absolutnie nie, ale staramy się uaktywniać je w pracach pozalekcyjnych. Dla nas najważniejszą z wymienionych umiejętności jest listening, który stanowi o skutecznej komunikacji i prowadzi bezpośrednio do sukcesu w mówieniu. Dlatego na naszych zajęciach częściej wykonacie polecenia trenera wymagające od Was zrozumienia przekazu, niż otrzymacie zadanie gramatyczne do wykonania na papierze. Wierzymy, i każde zajęcia przynoszą tego dowody, że poprzez oderwanie się od sztywnych ram podręcznika osiągamy więcej i szybciej zapewniając naszym kursantom satysfakcję zdobywania trudnej umiejętności komunikacji. Przekonaj się sam przychodząc na nasze zajęcia lub zapraszając nas do swojej firmy. QUEST - reaching high!

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±