Kancelaria Konsultingowa Art of Business

Kancelaria Konsultingowa Art of Business logo

Wybrzeże Władysława IV przeprawa promowa I piętro
72-600 Świnoujście

e-mail: kontakt@artofbusiness.com.pl
www: artofbusiness.com.pl
tel: 91 888 88 44 lub 66 99 211 45

Kilka słów o firmie

Kancelaria Konsultingowa Art of Business działa na rynku od początku roku 2010. Polityką naszej firmy jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie finansów i ubezpieczeń. Oferujemy profesjonalnie przygotowane usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a do Państwa dyspozycji pozostaje wykwalifikowany i doświadczony personel.

MŚP – to powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub - bardziej prawidłowo - małych i średnich przedsiębiorców).
Takie wyodrębnione kategorie przedsiębiorców pojawiły się w polskim prawodawstwie w ramach jego harmonizacji z prawodawstwem Unii Europejskiej. Do sektora MŚP zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, bądź spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Warunkiem rozwoju MŚP jest odpowiednie kształtowanie polityki makroekonomicznej, stwarzającej warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarki: ograniczanie deficytu budżetowego, racjonalizację wydatków budżetowych, obniżenie stopy inflacji i ograniczenie potrzeb pożyczkowych budżetu. Prowadzi to do zwiększenia dostępu MŚP do źródeł zewnętrznego finansowania, dzięki obniżce jego kosztów (kosztów odsetkowych pozyskiwania kredytu bankowego i kosztów ryzyka inwestorów zewnętrznych.
Dlatego też Kancelaria Konsultingowa Art of Business świadczy usługi kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa finansowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz finansowego przy kredytowaniu oraz leasingach. Tworzymy dogodne możliwości opłacania przedsięwzięć, ponadto naszym klientom proponujemy ochronę mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, gwarancji na dogodnych warunkach ubezpieczeń oraz w korzystnych opcjach zapłaty.

Oferujemy małym i średnim przedsiębiorcom:
o doradztwo finansowe (dobór źródeł finansowania oraz negocjacje ich warunków),
o pośrednictwo ubezpieczeniowe (majątkowe, komunikacyjne, pracownicze, odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej, gwarancje zabezpieczenia wadium, należytego wykonania prac, usunięcia wad i usterek oraz inne),
o pośrednictwo finansowe:
 kredyty (inwestycyjne, obrotowe, dla deweloperów, dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, kredyty samochodowe, refinansowanie zobowiązań,),
 leasing (samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów specjalistycznych, ciągników siodłowych, pojazdów wolnobieżnych, maszyn drogowych i budowlanych, maszyn i urządzeń dla rolników, maszyn i urządzeń dla branży medycznej, nieruchomości),
o usługi kancelaryjne (budowa biznes planów oraz studium wykonalności, dokonywanie analiz ekonomicznych, planowanie inwestycji, sporządzanie kosztorysów budowlanych, kompletowanie dokumentacji, prowadzenie usług concierge),

W przypadku podjęcia współpracy z Kancelarią Konsultingową Art of Business proponujemy "Program Lojalnościowy dla Partnerów" według załączonych tabel. Zachęcamy do współpracy.
Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.


W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±