ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe logo

ul. Kurczaba 17
30-868 Kraków

e-mail: office@anacco.pl
www: www.anacco.pl
tel: 515 803 244

Kilka słów o firmie

ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe
Poprzez nasze szkolenia - Tworzymy wysokiej jakości kwalifikacje i umiejętności zasobów ludzkich.
Wiedza i konsulting – jest dla wielu naszych Partnerów podstawą do efektywnego i skutecznego realizowania celów biznesowych.

Oferta doradcza i konsultingowa to: projektowanie strategii dziedzinowych, szczególnie strategii personalnych, controlling personalny, systemy motywacyjne, systemy wynagradzania, premiowania, wartościowanie stanowisk pracy, optymalizacja procesów organizacyjnych, mapowanie procesów i profesjonalne systemy zarządzania przez cele, opisy stanowisk pracy, systemy identyfikacji i rozwoju wiedzy oraz kompetencji, poszukiwanie i odpowiednia alokacja talentów.

Treningi i szkolenia : szkolenia menedżerskie – w tym: motywacja, komunikacja, delegowanie, zarządzanie, przywództwo, zespół, finanse, controlling. Szkolenia rozwojowe – w tym: sztuka retoryki, wystąpienia publiczne, komunikacja, psychologia zespołu, negocjacje, techniki sprzedażowe. Szkolenia HR – w tym: zarządzanie wynagrodzeniami, oceny pracownicze, optymalizacja procesów HR, zarządzanie kompetencjami, komunikacja w środowiskach technicznych itp.