EkoDialog

EkoDialog logo

ul. Za Siedmioma Górami
05-540 Zalesie Górne

e-mail: szkolenia@ekodialog.pl
www: www.ekodialog.pl
tel: 604533262

Kilka słów o firmie

EkoDialog to prężnie rozwijająca się firma, tworzona przez ludzi wykształconych i doświadczonych w tematyce ochrony środowiska oferująca w tym zakresie szkolenia oraz szeroko pojęty konsulting.

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski, zarówno otwarte jak i zamknięte, które nie tylko nadążają za aktualną sytuacją prawną w Polsce i całej Unii Europejskiej, ale także często zapewniają zapoznanie się z regulacjami już na etapie ich uzgodnień w krajowych lub wspólnotowych organach prawodawczych. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w danym zakresie posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji - wyjazd terenowy w okolice Mińska Mazowieckiego
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuLublin
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach - szkolenie praktyczne (przykładowe wzory uchwał, sposób obliczania opłat za gospodarowanie odpadami, przygotowanie przetargów)Olsztyn
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuOlsztyn
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorcówOlsztyn
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuRzeszów
Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000Warszawa
Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji - wyjazd terenowy w okolice ŁodziWarszawa
Ocena oddziaływania farm wiatrowych na nietoperzeWarszawa
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Najważniejsze uwarunkowania fizyczne i techniczne z uwzględnieniem uwarunkowań legislacyjnych i organizacyjnych - przegląd podstawowych problemów" Wykład + KonsultacjeWarszawa
Warszawa
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz jej powiązanie z nową ustawą o odpadachWarszawa
Dyrektywa 2010/75/EU z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych Konsekwencje dla przemysłuWarszawa
Kurs Podstaw Fotografii z elementami Fotografii Makro i KrajobrazowejWarszawa
Systemy informacji przestrzennej i dostęp do danych przestrzennych organów administracji publicznej jako narzędzia wspomagające funkcjonowanie samorządu gminnegoWarszawa
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnymWarszawa
Weryfikacja raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji drogowych na środowisko w aspekcie oddziaływań na płazyWarszawa
Przetargi w gospodarce odpadami w ramach "Rewolucji Śmieciowej"Warszawa
Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Warszawa
NOWE PRAWO ODPADOWE w świetle decyzji Parlamentu RPWarszawa
JAK SKUTECZNIE ZASKARŻYĆ DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄWarszawa