Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA logo

ul. Boya-Żeleńskeigo 108
40-750 Katowice

e-mail: info@hossa.biz
www: www.hossa.biz
tel: 032 2000 174 w.120 lub 032 2000 175 w.130

Kilka słów o firmie

Stawiamy sobie za cel fachową obsługę Firm w pięciu podstawowych obszarach:

- Doradztwo przy wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania,
- Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych,
- Outsourcing z zakresu kadr,
- Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych,
- Doradztwo w zakresie Systemu Prawnego Ochrony Środowiska,


Posiadamy ponadto rekomendacje TUV – NORD POLSKA, MOODY International.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Dokumentowanie SZŚ. Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZŚKatoiwce
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015 ? KatowiceKatowice
Pełnomocnik ds. Jakości w SZJ wg EN ISO 9001:2015!- KatowiceKatowice
Auditor Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001- KatowiceKatowice
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP- z uwzględnieniem zmian!!Katowice
Szkolenie Dokumentacja Systemu Jakości wg ISO 9001 — KatowiceKatowice
Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów Sytemu Jakości wg ISO 9001 - KatowiceKatowice
Walidacja procesu i walidacja projektowania Sytemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015Katowice
Gospodarka odpadami w praktyce! - szkolenieKatowice
Ochrona środowiska w Przedsiębiorstwie-szkolenieKatowice
Kurs: Pierwsza Pomoc Katowice
Ochrona Danych Osobowych Wg Wymagań GIODOKatowice
Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000Katowice
System Ekozarządzania i Audytu EMASKatowice
Dokumentacja SZJ wg EN ISO 9001:2015Katowice
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymKatowice
FMEA - Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach ProdukcjiKatowice
Kurs: Ochrona Danych Osobowych w PrzedsiębiorstwieKatowice
Raport KOBiZE. Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE - Warsztaty!Katowice
Nowa norma EN ISO 9001:2015, nowe wyzwania w organizacjiKatowice
Nowa norma EN ISO 14001:2015, nowe możliwościKatowice