Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting

Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting logo

ul. Genewska 29
03-940 Warszawa

e-mail: profesja@profesja.com.pl
www: www.profesja.com.pl
tel: (22) 514 07 00

Kilka słów o firmie

PROFESJA CONSULTING jest polską prywatną firmą doradczą. Działamy na terenie całego kraju. Nasze doświadczenie w pracy na rynku polskim sięga 1990 roku. Od 1997 roku Profesja Consulting działa w zreorganizowanej formie, która zapewnia jeszcze większą skuteczność w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb naszych klientów. Od momentu powstania współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami o zróżnicowanej specyfice i potrzebach. Dzięki temu zdobyliśmy bardzo szerokie i miarodajne doświadczenie zarówno w dziedzinie doradztwa jak i na polu szkoleniowym. W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe wciąż rozwijamy nasze Know How.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń:

Kierowanie - szkolenie menedżerskie dofinansowane z EFS dla kadry zarządzającej i pracowników działu HR. Udoskonali kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołami projektowymi i zadaniowymi. Szkolenie dla managerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/kierowanie

Przywództwo - szkolenie managerskie dofinansowane z EFS dla kadry zarządzającej i pracowników działu HR. Pozwoli wprowadzić innowacyjne przywództwo w organizacji, udoskonala przywództwo sytuacyjne. Szkolenie dla managerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/przywodztwo

Rozwój organizacji - szkolenie menedżerskie dofinansowane z EFS dla kadry kierowniczej i pracowników działu HR. Wyjaśnia na czym polega innowacyjny rozwój organizacji i jak go wdrożyć. Szkolenie dla menedżerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/rozwoj-organizacji

Rozwój pracowników i zespołu - szkolenie dla managerów dofinansowane z EFS: dla kadry zarządzającej i pracowników działu HR. Wyjaśnia na czym polega innowacyjny rozwój pracowników w organizacji. Szkolenie dla menedżerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/rozwoj-pracownikow

Zarządzanie ludźmi - szkolenie dla menedżerów dofinansowane z EFS: dla kadry zarządzającej i pracowników działu HR. Wyjaśnia na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i zespołami zadaniowych w innowacyjnej organizacji. Szkolenie dla managerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/zarzadzanie-ludzmi

Coaching Indywidualny - coaching dla menedżerów dofinansowany z EFS. Podczas serii indywidualnych spotkań wypracowujemy nowe wzorce zachowania, dostosowane do predyspozycji menedżera i potrzeb otaczającego go środowiska. Coaching dla managerów małych, średnich i dużych firm z woj. mazowieckiego. Zobacz tutaj:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/coaching-efs

Darmowe szkolenia menedżerskie

Powyższe szkolenia są dofinansowane z UE ze środków EFS. Bezpłatne unijne szkolenia menedżerskie możliwe są w przypadku wniesienia całości wkładu w postaci wynagrodzeń. Więcej informacji:
http://www.innowacyjneprzywodztwo.pl/pl/kontakt

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±