StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska logo

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice

e-mail: biuro@starteko.pl
www: www.starteko.pl
tel: 602796228 lub 884060523

Kilka słów o firmie

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą szkoleniowo-doradczą. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę, zaangażowanie i wielkie chęci do pracy – by osiągnąć własny sukces i przyczynić się do Państwa sukcesu. Współpracujemy z doświadczonymi trenerami, specjalistami ds. ochrony środowiska oraz doradcami zawodowymi.
Zajmujemy się:
- organizacją szkoleń i kursów w zakresie: prawa ochrony środowiska, BHP, HR, rozwoju osobistego, rachunkowości i finansów, Systemów Zarządzania ISO, biznesu,
- konsultingiem środowiskowym (sprawozdawczość z gospodarki odpadami),
- coachingiem i konsultacjami tematycznymi,
Szkolenia organizujemy m.in. w Katowicach, Gliwicach, Tychach. Zajęcia prowadzone są w formie: ćwiczeń, warsztatów, prezentacji, wykładów, i z wykorzystaniem różnych metod szkoleniowych:
- Otwarte – dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
- Zamknięte (in-company) – organizowane dla danej firmy i w jej siedzibie, obejmujące tematyką zakres szkoleń otwartych, z możliwością modyfikacji tematyki.
- Wyjazdowe szkolenia integracyjne (możliwość organizacji
na życzenie firmy).

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Marketing i reklama w firmie w praktyce
Zasady współpracy z biegłym rewidentem
Odpowiedzialność księgowego i członków zarządu w firmie
Negocjacyjne ABC
Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
Sztuka podejmowania decyzji managerskich opartych na zasadach
Full service, czyli profesjonalna obsługa klienta
ABC Prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwie – zmiany w 2013r.
Obowiązki z zakresu gospodarki odpadami w myśl nowej ustawy o odpadach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rewolucja śmieciowa
Skuteczna komunikacja
Zarządzanie energią własną w celu zwiększenia efektywności zawodowej
Metody rozwiązywania konfliktów
Pokonywanie barier osobowościowych w wystąpieniach publicznych
HR Management w firmie
Pracować i nie zwariować. Zarządzanie stresem.
Dream team, czyli praca zespołowa
Świadoma (auto)prezentacja
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
Profesjonalna obsługa klienta
Techniki negocjacji i sprzedaży
Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Prowadzenie rozmów oceniających
Przygotowanie oraz realizacja projektów Assessment i Development Center
Okresowe szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych
Okresowe szkolenie pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Kierowanie zespołem. Osobowość lidera. Trening doskonalący zdolności przywódcze.
Specjalista HR
Asertywność pracownika
Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami - warsztaty rozwojowe
Osobowość kreatywna. Po pierwsze odkryj swoje mocne strony, swój potencjał, swoją motywację.
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ZSZ
Decyzje środowiskowe - szybko i skutecznie
Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników wewnętrznych ZSZ
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ochronie zdrowia
Warsztaty fotografii GliwiceGliwice
Rozmowy w TOKu. Telefoniczna obsługa Klienta.Katowice
Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejśląskie