Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania logo

Staszica 25/8
60-524 Poznań

e-mail: piotr.gmerek@fwioo.pl
www: www.fwioo.pl
tel: 616243474

Kilka słów o firmie

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zarejestrowana została w lutym 2007 roku z siedzibą w Poznaniu, do realizacji szeregu celów, które pozwolą na popularyzację idei wolnego i otwartego oprogramowania w Polsce.

Powstała z konieczności zintegrowania rozproszonych inicjatyw o podobnym charakterze, działających w kraju i poza jego granicami, celem połączenia sił i wspólnego działania w imię popularyzacji idei wolnego i otwartego oprogramowania. Fundacja powołana została przede wszystkim z potrzeby wspierania rozwoju demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – integralną częścią tego procesu jest informatyzacja. Jednym z głównych celów strategicznych Fundacji jest wsparcie transferu osiągnięć w dziedzinie wolnego oprogramowania do gospodarki.

Fundacja realizuje działania przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu poprzez wyrównywanie szans w rozumieniu swobodnego dostępu do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych m.in. w komunikacji administracja–administracja, administracja–biznes, administracja–obywatel. Realizowane oraz planowane działania Fundacji skierowane są nie tylko do urzędów administracji państwowej, ale również do organizacji pozarządowych, jednostek naukowo–rozwojowo dydaktycznych, jednostek edukacyjnych, sektora biznesu oraz obywateli.

W swojej pracy Fundacja łączy wiedzę teoretyków i praktyków z długoletnim doświadczeniem, w tym pracowników naukowych oraz edukacyjnych, którzy przejawiają entuzjazm i ogromny potencjał intelektualny.