Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard logo

ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa

e-mail: akademia@awuleopard.pl
www: awuleopard.pl
tel: 224570301 lub 602119518

Kilka słów o firmie

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa.

Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej dla firm, banków, samorządów i instytucji użyteczności publicznej.
Nasze szkolenia w większości, oprócz niezbędnej części teoretycznej, mają charakter praktyczny.
Współpracujemy z uznanymi wykładowcami i praktykami z całej Polski.

Oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w dwóch podstawowych zakresach:

1.Ekonomiczno-finansowy i prawny

W tak zdefiniowanym obszarze organizujemy szkolenia dotyczące m.in.:
 prawa bankowego (w tym weksle, czeki, gwarancje bankowe)
 hipoteki i ksiąg wieczystych
 zabezpieczania wierzytelności
 operacji zagranicznych
 problematyki płacowo-kadrowej
 marketingu i narzędzi statystycznych w marketing.

2. Ustawodawstwo żywnościowe polskie i UE

W tym zakresie szkolenia organizujemy mając na uwadze częste zmiany zachodzące w polskim i unijnym prawodawstwie dotyczącym produkcji, obrotu, bezpieczeństwa i norm jakości produktów spożywczych.


W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±

tytuł szkoleniamiejsce
Chemiczne zanieczyszczenia żywnościWarszawa
Kontroling bankowy (controlling)Warszawa
Analiza finansowa i rachunek efektywności w bankachWarszawa
Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczeniaWarszawa
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktykaWarszawa
Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutoweWarszawa
Prawne zabezpieczenia wierzytelnościWarszawa
Hipoteka, księgi wieczyste i nieruchomości jako zabezpieczenie wierzytelnościWarszawa
Gwarancje bankoweWarszawa
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowychWarszawa
Akredytywa dokumentowa; teoria i praktykaWarszawa
ZFŚS 2014 w praktyce - skutki nieprawidłowości w tworzeniu i wydatkowaniu środków socjalnychWarszawa
Zagrożenia wpływające na jakość wyrobu kosmetycznego, analiza ich źródeł oraz metody zapobiegania (Kosmetyki)Warszawa
Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii EuropejskiejWarszawa
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie - analiza wymagań rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnychWarszawa
Zagrożenia i identyfikacja zafałszowań środków spożywczychWarszawa
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymówWarszawa
Znakowanie wartością odżywczą produktów spożywczych - wymagania prawne i aspekt praktycznyWarszawa
Walidacja metod analitycznychWarszawa
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w świetle decyzji wykonawczej Komisji 2013/674/UEWarszawa
Zagrożenia mikrobiologiczne żywności oraz zmiany dotyczące kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczychWarszawa
Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w świetle nowych przepisów prawnych (Kosmetyki)Warszawa
Opakowania do żywności - aspekty prawne, wymagania i obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów UE Warszawa
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy - zmiany przepisów Unii EuropejskiejWarszawa
Rola i praktyczne możliwości oceny sensorycznejWarszawa