Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Autor:Ewa Walińska
Wydawnictwo:Wolters Kluwer Polska
Stron:1568
Kategoria:Finanse

» Opis

Wydanie Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zawiera nowe treści:
  • uwzględniające zmiany ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu poprzedniego wydania z roku 2010,
  • dotyczące leasingu - w związku z tym, iż Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”,
  • dotyczące regulacji międzynarodowych standardów rachunkowości, a w szczególności:
    * sprawozdawczości segmentów (MSSF 8),
    *nowych zasad ujmowania i wyceny instrumentów finansowych (MSSF 9),
    *programów lojalnościowych (KIMSF 13 ).
Dodatkowo w Meritum 2012 została przedstawiona zaktualizowana propozycja biznesowej formuły sprawozdawczości - wspólnego standardu sprawozdawczego IASB i FASB.

źródło: nexto.pl

srebrnypies