Mała Firma

Podstawowe informacje

Dystrybutor: LeftHand
System operacyjny: Linux/Windows
Obejrzano: 3

Opis programu

zdjęcie Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi

point przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
point obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
point podział dokumentów na segregatory
point możliwość duplikowania dokumentów
point kontrola płatności za dokumenty


Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

point wystawianie faktur handlowych VAT
point walutowe faktury VAT
point wystawianie faktur Pro Forma
point możliwość wystawiania faktur MP
point możliwość wystawiania faktur marża
point możliwość wystawiania faktur RR
point faktury korygujące
point wystawianie i drukowanie faktur zaliczkowych i sprzedażowych do zaliczkowych
point obsługa dowolnej ilości linii fakturowych (schematów numeracji faktur)
point wbudowany mechanizm e-Faktura (elektroniczne przesyłanie dokumentów)
point możliwość automatycznej kontroli stanów magazynowych sprzedawanych towarów
point automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT
point automatyczne tworzenie wpisów w Książce Przychodów i Rozchodów
point faktury seryjne
point seryjny wydruk faktur
point możliwość dowolnej modyfikacji szablonów wydruku faktur
point raport sprzedaży z podziałem na waluty i kraje (dla eksporterów)
point sprzedaż detaliczna
point import słowników tłumaczeń faktur
point wystawianie rachunków
point obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych
point możliwość zapisywania paragonów bez konieczności posiadania drukarki fiskalnej
point możliwość wydruku faktury z druczkiem przelewu
point możliwość kwotowego i marżowego ustalania cen dla wybranych towarów
point wysyłanie eFaktur w formacie PDF
point wydruk do formatu PDF
point seryjne wysyłanie eFaktur
point wyliczanie rentowności faktury i jej pozycji


Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

point wielowalutowe faktury kosztowe
point automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i w KPiR
point zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
point możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej


Obsługa zamówień na towary i usługi

point wielowalutowe zamówienia na towary i usługi
point obsługa dowolnej ilości cenników towarowych
point łatwy mechanizm wystawiania faktur do złożonego zamówienia
point mechanizm obsługi statusów zamówień
point specjalizowany moduł zamówień WWW pozwalający na integrację istniejących sklepów internetowych z programem LH MK
point wystawianie zamówień do i z firmy

Kartoteka towarów i usług

point dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
point cenniki towarowe związane z walutą
point grupy towarowe
point szybki podgląd stanów magazynowych wybranych towarów


Moduł remanentów

point remanenty początkowe
point remanenty okresowe
point remanenty roczne
point wykazywanie różnic magazynowych
point drukowanie stanów magazynowych na dany dzień
point automatyczne księgowanie remanentów
point spis z naturyEwidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości magazynów

point możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów
point możliwość wydruku dokumentów w formacie PDF
point dokumenty przyjęcia na magazyn PZ
point dokumenty przesunięcia między magazynami MM
point dokumenty wydania z magazynu WZ
point wystawianie dokumentów PW i RW
wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedażowych
o wystawianie dokumentów WZ bez faktur sprzedażowych możliwość wystawiania faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ
o przeglądanie stanów magazynowych
o automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych w modułach faktura
zakupowa, faktura sprzedażowa vat i paragon
o możliwość wielokryterialnego drukowania stanów magazynowych (zerowe,
niezerowe, sortowanie)
o moduł analiz handlowo-magazynowych (sprzedaż, marża)
o kompleksowe raporty stanów magazynowych, w tym stan na wybrany dzień
o moduł analizy zakupów i sprzedaży z magazynów
o wystawianie dokumentów PW i RW


Pełen moduł CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach
point ewidencja kontrahentów i reprezentantów
point ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
point system notatek dla kontrahentów
point mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
point sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON
point mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

Ewidencja środków trwałych
o podział na grupy
o uwzględnianie klasyfikacji ST
o elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
o możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazowa, degresywna itd.)
o duplikowanie środka trwałego
o księgowanie amortyzacji
o raporty związane ze środkami trwałymi
o tabela amortyzacyjna

Rejestry VAT
o podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
o możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
o możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
o kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
o możliwość generowania raportów testowych
o generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
o definiowanie nowych stawek VAT
o wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
zwolnioną

Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych
o automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT (schematy wypełniania)
o obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
o duplikowanie deklaracji podatkowych
o drukowanie serii deklaracji
o generowanie deklaracji pracowniczych PIT11 i IFT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
o możliwość definiowania dodatkowych rodzajów operacji gospodarczych
o łatwy mechanizm ewidencji operacji gospodarczych w dokumentach księgowych
o kompleksowy zbiór raportów p.k.p.i.r, w tym roczne podsumowanie księgi w układzie miesięcznym
o generowanie potwierdzeń sald operacji
o generowanie wezwań do zapłaty
o centralne tabele kursowe walut

Obsługa kadr i płac
o schematy kalkulacji umów i list płac
o możliwość wysyłania e-Umowy
o współpraca z Płatnikiem - wystawianie wszystkich dokumentów do ZUS
o kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
o ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
o dokumenty zapłat do umów (rachunki)
o mechanizm ułatwiający księgowanie umów
o przyjazny mechanizm tworzenia list płac
o zautomatyzowane księgowanie list płac
o kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)

Obsługa kasy i banku
o dowolna ilość obsługiwanych kas
o dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
o wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
o łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
o możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
o automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
o rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
o rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentów

Pozostałe funkcje
o analiza logowań do programu
o
o możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp.
o możliwość uruchomienia programu z poziomu przeglądarki internetowej (wykorzystując oprogramowanie nxserver)
o eksport danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF
o eksport danych z raportów znakowych do arkusza kalkulacyjnego

Szczegółowe informacje o cenie produktu, licencji oraz warunkach zakupu znajdziecie Państwo na stronie producenta. Tam należy szukać szczegółowych informacji na temat licencji.