SYMFONIA Mała Księgowość

Podstawowe informacje

Dystrybutor: Sage Symfonia
System operacyjny: Windows 98/2000/ XP /Vista
Licencja: Trial
Obejrzano: 2
Dodano: 2009-02-07
Rozmiar pliku: 48,7 MB
Pobierz: Pobierz download

Opis programu

zdjęcieProgram przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

ŁATWE PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY I PODATNIKA

point Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT).
point Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego.
point Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy.
point Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika.
point Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT).
point Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika.
point Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE.
point Obsługa transakcji wewnątrzunijnych.

WSPOMAGANIE ROZLICZANIA PODATKÓW I PROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH EWIDENCJI

point Możliwość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej, a także możliwość ewidencji samych rejestrów VAT (np. dla firm opodatkowanch na zasadach karty podatkowej)
point Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych.
point Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-B, PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9 i VAT-12.
point Deklaracje ZUS: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA.
point Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach.
point Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej.
point Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących.
point Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
point Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym przez Użytkownika terminie.
point Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT).
point Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową.
point Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
point Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych.
point Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
point Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.


OBSŁUGA OPERACJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

point Rejestracja dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz związanych z nimi faktur wewnętrznych dla WNT
point Rejestracja informacji o transakcjach trójstronnych
point Informacja o rejestracji kontrahenta w VIES
point Rejestracja numeru VAT-UE (tzw. "NIP unijny"), automatyczne sprawdzanie jego poprawności.
point Automatyczne generowanie kwartalnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

point Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów.
point Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres.
point Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów.
point Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień.

EWIDENCJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

point Amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną.
point Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo
point Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży.
point Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów.

EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ

point Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników.
point Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
point Zbiorcze księgowanie wynagrodzeń.
point Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.
point Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy.
point Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń.
point Tworzenie deklaracji podatkowych.

INTEGRACJA Z INNYMI PROGRAMAMI SYSTEMU SYMFONIA

point Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) pomiędzy programem Mała Księgowość Premium, a programami Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium.
point Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura i Kasa Start, do bufora programu Mała Księgowość Premium.
point Możliwość importu księgowań związanych z środkami trwałymi z programu Środki Trwałe Premium.
point Możliwość importu księgowań wynagrodzeń z programu Płace Premium, Kadry i Płace Premium.

Szczegółowe informacje o cenie produktu, licencji oraz warunkach zakupu znajdziecie Państwo na stronie producenta. Tam należy szukać szczegółowych informacji na temat licencji.