Certyfikacja ISO

Certyfikacja ISOWdrażanie norm ISO jest rozwiązaniem stosowanym w wielu firmach i instytucjach. Międzynarodowa Organizacji Normalizacyjna przez szereg lat opracowała wiele systemów, które świetnie sprawdzają się w organizacjach na całym świecie. Warto wiedzieć, że z certyfikacją ISO wiąże się też wiele szkoleń dla pracowników różnych szczebli.

Audytor wewnętrzny

Każda norma ISO wymaga, aby wprowadzony w organizacji system był regularnie poddawany kontroli, poprzez wykonywanie audytu wewnętrznego. Jednak osoba, której zostanie powierzone to zadanie musi być odpowiednio przygotowana. Niektóre jednostki certyfikujące przeprowadzają specjalne szkolenia ISO w tym zakresie, a tym samym umożliwiają zdobycie potrzebnych kwalifikacji i wiedzy  (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/). Podczas takiego kursu kandydaci na audytorów poznają szczegółowe wymagania normy oraz metodykę pracy na tym stanowisku.

Audytor wiodący

W niektórych przypadkach audyt w firmie jest przeprowadzany przez zespół audytorów, którym kieruje właśnie audytor wiodący. Podczas szkolenia ISO, które przygotowuje do pełnienia tej funkcji omawiane są szczegółowo wytyczne danej normy oraz narzędzia pracy. Kandydaci dowiadują się na czym polegają audyty zewnętrzne i jak je przeprowadzać.

Pełnomocnik ds. systemu ISO

Kolejna grupa szkoleń ISO przygotowuje osoby, które mają pracować jako pełnomocnicy kierownictwa ds wdrażanego systemu.

czytaj dalej

reklama

Podczas takiego kursu uczestnicy poznają wymagania normy, a także specyfikę pracy na tym stanowisku. Zadania pełnomocnika są bardzo zróżnicowane i dotyczą zarówno współpracy  z kierownictwem, audytorem wewnętrznym oraz przedstawicielem jednostki certyfikującej.

Zmiany w normach ISO

Z czasem wszystko się zmienia i nawet normy ISO są okresowo aktualizowane. Jednostki certyfikujące zawsze dbają, aby organizacje którym wydano certyfikaty były na bieżąco z nowościami dotyczącymi wdrożonych systemów. Szkolenia ISO dotyczące zmian w normach przeznaczone są zarówno dla audytorów, jak i pełnomocników, a także innych osób, które dla prawidłowego wykonywania swoich zadań muszą dobrze znać wszystkie aktualne wytyczne.

Komentarze