Jaki jest termin spłaty zadłużenia na karcie kredytowej? Co się dzieje po jego przekroczeniu?

Jaki jest termin spłaty zadłużenia na karcie kredytowej? Co się dzieje po jego przekroczeniu?Strach ma wielkie oczy, zwłaszcza, gdy nie do końca rozumiemy działanie danego produktu bankowego jakim jest karta kredytowa. Nie wiedząc dokładnie jak działa lub co się stanie, gdy nie spłacimy wykorzystanej kwoty w terminie nie będziemy chcieli z niej korzystać. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, dlatego w poniższym artykule wytłumaczymy jej funkcjonowanie.

Zasada działania karty kredytowej

Przede wszystkim powinniśmy zrozumieć znaczenie dwóch pojęć: okres „rozliczeniowy” i okres „bezodsetkowy”. Pierwszy – oznacza czas, kiedy możemy płacić kartą kredytową wykorzystując przyznany limit pieniędzy. Trwa on zazwyczaj 30 dni kalendarzowych i ustalany jest w momencie podpisywania umowy o kartę. Drugi tzw. „bezodsetkowy”, rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego i trwa aż do ustalonego ostatecznego terminu całkowitej spłaty wykorzystanej kwoty. Polega to na tym, że bank w którym mamy kartę kredytową, po zakończeniu okresu rozliczeniowego przygotowuje nam zestawienie naszych wydatków dokonanych w tym czasie. Następnie podaje nam ostateczny termin spłaty wykorzystanych środków. Jeśli spłacimy całość podanej w zestawieniu kwoty w określonym terminie, nie zapłacimy żadnych odsetek, a przyznany nam limit w całości się odnowi.

Dlaczego więc istnieją okresy „bezodsetkowe”? Wynikają one z prostej arytmetyki: okres rozliczeniowy + dodatkowy okres na spłatę wykorzystanego zadłużenia = okres „bezodsetkowy”, czyli, przykładowo, 30 dni + 22 dni= 52 doby bez płacenia odsetek od wykorzystanej kwoty.

czytaj dalej

reklama

srebrnypies

W zależności od rodzaju karty czy banku, okres dodatkowy do spłaty może się różnić.

Spłata karty kredytowej

Co jednak, gdy nie spłacimy całej kwoty w ustalonym terminie? W takiej sytuacji bank przesyła nam w rozliczeniu dwie kwoty: całkowitą kwotę do spłaty i minimalną kwotę do spłaty wynoszącą zazwyczaj 5% kwoty całkowitej. Jeśli spłacimy całość, skorzystamy z dobrodziejstwa spłaty bez żadnych naliczonych odsetek. Jeśli jednak spłacimy tylko część lub kwotę minimalną, wówczas tracimy prawo do okresu „bezodsetkowego” i  zostaną nam naliczone odsetki od tzw. średniego zadłużenia. Odsetki będą wyliczone na podstawie daty i sumy każdej zawartej transakcji. Odsetki są naliczone automatycznie od momentu danej operacji.

Przykład rozliczenia karty

Dla zrozumienia tego mechanizmu prześledźmy poniższy przykład:

  • uzyskaliśmy limit na karcie (tzw. pożyczkę banku) w kwocie 1000 zł
  • okres rozliczeniowy karty wynosi od 3 lipca do 1 sierpnia (30 dni)
  • dokonaliśmy dwóch płatności bezgotówkowych kartą na łączną kwotę 600 zł ( np. 3 lipca – 200 zł i 17 lipca – 400 zł)
  • zakładamy, że koszt karty to 0 zł miesięcznie
  • ostateczny termin spłaty w wysokości 600 zł został ustalony na 23 sierpnia

Wariant I. Spłaciliśmy całość najpóźniej w ustalonym przez bank dniu, nie ponosimy żadnych kosztów, a limit w wysokości 1000 zł jest nam przyznany od dnia 2 sierpnia przez kolejne 30 dni.

Wariant II. Nie wpłaciliśmy całkowitej kwoty do spłaty, a jedynie 500 zł. Wówczas tracimy możliwość skorzystania z okresu „bezodsetkowego”, a od kwoty 600 zł zostaną nam naliczone odsetki. Czyli od wydanej 3 lipca kwoty 200 zł będą naliczane codziennie odsetki, a od 17 lipca (wydaliśmy wtedy 400 zł) już będą doliczane każdego dnia odsetki od kwoty 600 zł. Najbardziej istotne jest to, że o wysokości naliczonych odsetek dowiemy się dopiero w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy. Zmniejszy się też nam wysokość przyznanego limitu o kwotę niespłaconą, czyli 100 zł i wysokość naliczonych odsetek na dzień obecnego rozliczenia (której jeszcze nie znamy). Załóżmy, że odsetki wyniosły na dzień całkowitej spłaty np. 10 zł (kwota będzie uzależniona od oprocentowania pożyczki z karty kredytowej). Z tego wyliczenia wynika, że w następnym okresie rozliczeniowym (od 2 sierpnia) mamy do dyspozycji już nie 900 zł, a jedynie 890 zł (110 zł = 100 zł zadłużenia + 10 zł naliczonych już odsetek) Kwota 900 zł została dodatkowo pomniejszona o odsetki od niespłaconej kwoty. Kolejne odsetki będą naliczane do momentu całkowitej spłaty zadłużenia (100 zł) wraz z naliczonymi odsetkami (10 zł + naliczone za kolejne dni). Natomiast, co do pozostałej kwoty 890 zł, obowiązują zasady nowego okresu „bezodsetkowego”.

Wysokość oprocentowania podane są w tabeli opłat i prowizji dla danej karty kredytowej. Należy też pamiętać, że tyczy się to przede wszystkim transakcji bezgotówkowych.

Komentarze