Szkolenie dla inspektorów ochrony danych - kto powinien z niego skorzystać i jak wygląda?

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych - kto powinien z niego skorzystać i jak wygląda?Inspektor ochrony danych (IOD) to nowa instytucja, która po wejściu w życie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zastąpi dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. IOD będzie powoływany obligatoryjnie w trzech przypadkach, które określa RODO. Jak wygląda proces szkolenia kandydatów na IOD? Kto powinien skorzystać z takiej formy doskonalenia zawodowego?

Szkolenie IOD - do kogo jest skierowane?

Szkolenia IOD zostały stworzone z myślą o osobach, które po wejściu w życie RODO będą pełnić funkcję inspektorów ochrony danych. Wśród nich znajdują się także obecni Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, którzy po 25 maja 2018 r. zyskają nowe obowiązki. To jednak nie wszystko - z dostępnych na rynku szkoleń może również skorzystać każda osoba, która chce poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności, między innymi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych oraz odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji. Szkolenie IOD jest także skierowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

W zależności od stopnia zaawansowania kursu, od przyszłych uczestników wymaga się podstawowej znajomości aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w przypadku szkoleń na poziomie podstawowym nie ma określonych wymagań.

Jak wygląda szkolenie IOD?

Szkolenie IOD może przybierać różne formy - do najbardziej efektywnych należą kursy przekazujące wiedzę merytoryczną, a także praktyczne warsztaty, w czasie których uczestnicy nabywają nowe umiejętności.

czytaj dalej

reklama

Osoby biorące udział w szkoleniach dla przyszłych inspektorów poznają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych (m.in. dane osobowe, ich przetwarzanie i profilowanie, zbiór danych, odbiorca danych), omawiają zawarte w przepisach zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, poznają uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także obowiązki IOD.

Z kolei uczestnicy szkoleń na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym omawiają zagadnienia związane z szacowaniem ryzyka, ćwiczą identyfikację zbiorów danych osobowych, uczą się zarządzać bezpieczeństwem informacji (model PDCA) oraz monitorować system i raportować incydenty związane z naruszeniem ochrony danych.

Osoby biorące udział w szkoleniach mogą skorzystać nie tylko z wykładów, prezentacji multimedialnych czy uczestniczyć w dyskusjach, ale także ćwiczyć na studium przypadku. Kursy wspomagane są praktycznymi materiałami w formie instrukcji czy arkuszy kalkulacyjnych. Do przykładowych ćwiczeń należy np. budowanie słownika pojęć na potrzeby dokumentacji przetwarzania czy przygotowywanie planu audytu.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia IOD?

Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy szkoleń otrzymują również imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz zdobycie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (po zdaniu egzaminu). Osoby biorące udział w kursach IOD uzyskują także dostęp do pakietu materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji, które przydadzą się przy samodzielnym wykonywaniu obowiązków inspektora ochrony danych. Podmioty organizujące szkolenia IOD oferują również bezpłatne konsultacje po zakończeniu kursu.

Komentarze