Obligacje korporacyjne - oferty prywatne czy publiczne? Jak inwestować w papiery dłużne?

Obligacje korporacyjne - oferty prywatne czy publiczne? Jak inwestować w papiery dłużne?Obligacje korporacyjne to coraz bardziej popularny sposób na powiększanie kapitału. W porównaniu do innych instrumentów finansowych, ryzyko związane z inwestowaniem w papiery dłużne jest niskie, a zysk jest stabilny i bezpieczny. Trzeba tylko wiedzieć, jak lokować pieniądze w papiery wartościowe przedsiębiorstw.

Obligacje korporacyjne – dla kogo, gdzie inwestować?

Co to są obligacje korporacyjne? To dłużne papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo, a dokładniej spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oświadcza, że staje się dłużnikiem inwestora (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego.

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne, co zostało dokładnie wytłumaczone w jednym z tych artykułów bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyjne/, jest w głównej mierze uzależnione od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W tym celu najczęściej wykonuje się ocenę ratingową, która określa zdolność kredytową spółki.

Ze względu na to, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, znajduje się wiele papierów wartościowych sprawdzonych firm, o pewnej kondycji ekonomicznej, które kapitał pozyskują na realizację nowych projektów, wielu inwestorów decyduje się na wykup obligacji. W wypadku, gdy ryzyko inwestycji jest niskie, niższy jest też zysk – wynika to z mniejszego oprocentowania.

czytaj dalej

reklama

Jednak dla wielu to dobry sposób na dywersyfikację portfela.

Inwestować można na rynku pierwotnym (wykupując obligacje bezpośrednio od emitenta) oraz wtórnym, gdzie handel papierami dłużnymi odbywa się między inwestorami. W Polsce funkcjonuje rynek wtórny Catalyst, który prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Trzeba jednak wiedzieć, że na rynku pierwotnym oferty mogą być emitowane prywatnie lub publicznie. Czym się różnią?

Emisja publiczna obligacji korporacyjnych

Informacja o emisji publicznej obligacji korporacyjnych udostępniana jest więcej niż 149 nieoznaczonym osobom. Cały proces emisji kontrolowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, ponadto od emitenta wymagane jest sporządzenie publicznych dokumentów informacyjnych, takich jak prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne. Natomiast handel dłużnymi papierami wartościowymi odbywa się za pośrednictwem wybranego biura maklerskiego.

Najczęściej o emisji publicznej można dowiedzieć się ze środków masowego przekazu – prasy, telewizji, internetu. Ponadto minimalna kwota pojedynczego zapisu może wynosić nawet 100 zł (standardem jest jednak 1000 zł). To sprawia, że ta forma emisji jest bardziej przystępna dla mniej zamożnych inwestorów.

Emisja prywatna obligacji korporacyjnych

Emisja prywatna dłużnych papierów przedsiębiorstw jest znacznie prostsza, szybsza i tańsza w przeprowadzeniu, ma jednak pewne ograniczenia. Musi zostać skierowana maksymalnie do 149 imiennie wskazanych inwestorów, nie można reklamować jej publicznie. Nie jest natomiast konieczne sporządzenie dokumentów informacyjnych, należy jedynie przygotować propozycję nabycia.

Choć ten rodzaj emisji często wybierany jest przez spółki, dla inwestorów oznacza to konieczność posiadania większego kapitału – w tym wypadku minimalna kwota pojedynczego zapisu liczona jest w kilkudziesięciu tysiącach (najczęściej wynosi nie mniej niż 25 tys.).

Jeśli decydujesz się na zakup obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym musisz zdawać sobie sprawę z tego, że oferty mogą być publiczne lub prywatne. A to, co wybierzesz, powinno przede wszystkim zależeć od Twoich możliwości finansowych.

Komentarze