Przygotowanie do pełnienia funkcji ABI/IOD

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

21 - 22 listopada 2017 r.


Organizator:

Centrum Szkoleń ABI Kancelaria Ekspertów ENSI

al. Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
tel. 022 620 12 00

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1845 zł

Miejsce wydarzenia:

Al. Jana Pawła II 34

Warszawa


Cel szkoleniaWarsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Forma prowadzenia warsztatów pozwala również na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z procesami przetwarzania danych osobowych.
Warsztaty przeznaczone są zarówno dla ABI, którzy będą zgłoszeni do rejestracji GIODO, jak również dla osób wyznaczonych do wykonywania zadań nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych (w sytuacji nie zarejestrowania ABI w GIODO).


Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.


Program Warsztatów został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.


Warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających bardzo duże, co najmniej 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełnią funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.


Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.


Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.


Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.


Podczas warsztatów, nasi eksperci – praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.


Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.
Program szkolenia

Pełny program warsztatów dostępny jest na stronie http://csabi.ensi.net/oferta_szkolen.html

Dodaj ofertę

Więcej informacji

(cena obowiązuje w przypadku zgłoszenia dokonanego 3
tygodnie przed planowanym terminem szkolenia; koszt udziału w szkoleniu dla
przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków
publicznych zwolniony jest z VAT(wymagane oświadczenie)