Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

23 - 24 listopada 2017 r.


Organizator:

Centrum Szkoleń ABI Kancelaria Ekspertów ENSI

al. Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
tel. 022 620 12 00

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1845 zł

Miejsce wydarzenia:

Al. Jana Pawła II 34

Warszawa


Cel szkoleniaWarsztaty ABI Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – skierowane są do osób pełniących funkcję ABI od dłuższego czasu i posiadających doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Warsztaty te mają na celu przygotowanie do wykonywania nowych zadań ABI określonych w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 r., w tym: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych, prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO.


Poruszony zostanie także temat konieczności wprowadzania zmian związanych z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jego kontynuację znajdziecie Państwo na warsztatach "Przygotowanie do wdrożenia RODO".


Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.


Program Warsztatów został opracowany przez Prezesa ENSI, p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.


Pan Maciej Byczkowski, prowadzący warsztaty, jest specjalistą – praktykiem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełni funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.


Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.


Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.


Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.


Podczas warsztatów, nasi eksperci-praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.


Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.


Program szkolenia

Pełny program warsztatów dostępny jest na stronie http://csabi.ensi.net/oferta_szkolen.html

Dodaj ofertę

Więcej informacji

(cena obowiązuje w przypadku zgłoszenia dokonanego 3
tygodnie przed planowanym terminem szkolenia; koszt udziału w szkoleniu dla
przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków
publicznych zwolniony jest z VAT(wymagane oświadczenie)