ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE - JAK ZBUDOWAĆ SWÓJ AUTORYTET W ZESPOLE I WYDOBYĆ Z PRACOWNIKÓW TO CO NAJLEPSZE?

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Organizacja firmy

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,że w dniach 28 i 29 stycznia 2011r. w Szczyrku odbędzie się szkolenie:

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE - JAK ZBUDOWAĆ SWÓJ AUTORYTET W ZESPOLE I W


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1550 zł

Miejsce wydarzenia:

Szczyrk


Cel szkolenia

CEL:
-zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami;
-zdobycie wiedzy na temat relacji między potrzebami człowieka a wzorcami motywowania w pracy;
-poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami menedżera;
-nabycie umiejętności współpracy z ludźmi opartej o ich realne możliwości i zdolność brania na siebie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania;
-poznanie siły działania pozaekonomicznych sposobów motywowania;
-pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą wykorzystywać codzienne sytuacje zawodowe do budowania autorytetu.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,że w dniach 28 i 29 stycznia 2011r. w Szczyrku odbędzie się szkolenie:

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE - JAK ZBUDOWAĆ SWÓJ AUTORYTET W ZESPOLE I WYDOBYĆ Z PRACOWNIKÓW TO CO NAJLEPSZE?

CEL:
-zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami;
-zdobycie wiedzy na temat relacji między potrzebami człowieka a wzorcami motywowania w pracy;
-poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami menedżera;
-nabycie umiejętności współpracy z ludźmi opartej o ich realne możliwości i zdolność brania na siebie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania;
-poznanie siły działania pozaekonomicznych sposobów motywowania;
-pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą wykorzystywać codzienne sytuacje zawodowe do budowania autorytetu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania oraz budowania autorytetu wśród podległych pracowników. Będą potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi. Dowiedzą się w jaki sposób zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji menedżer-pracownicy.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej, specjalistów HR, menedżerów oraz dla właścicieli firm, dla wszystkich, których praca polega na zarządzaniu zespołem i którzy chcą to robić według najnowszych metod i w oparciu o najskuteczniejsze praktyki.

METODOLOGIA:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.
2.Ja w roli motywatora.
A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania.
B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.
C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania i motywowania.
D. Umiejętności i cechy skutecznego menedżera.
E. Źródła autorytetu.
F. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego menedżera.
3.Jak zarządzać, aby nie tracić kontaktu z pracownikami?
4.Jak zarządzać, aby ludzi motywować?
5.Jak zbudować zgrany zespół i wydobyć z pracowników to, co najlepsze?
A. Selekcja I rekrutacja pracowników.
B. Efektywna motywacja.
C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.
6.Omówienie wybranych koncepcji motywowania pracowników i ich konsekwencji dla funkcjonowania firmy.
7.Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
8.Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
9.Jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
10.Coaching-jak dbać o rozwój pracowników?
11.Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.
12.Wzorce relacji menedżer – pracownik i ich konsekwencje dla efektywności pracy.
13.Pochwała i krytyka – jak je stosować aby były skuteczne?
14.Podsumowanie -plan zmiany osobistej.

TRENER:
Doktor, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, motywowania, zarządzania produkcją i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach,
najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesow biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I
zarządzania ograniczeniami. Jako trener dzieli się swoim doświadczeniem i umiejętnie przekazuje wiedzę uczestnikom.

KOSZT UCZESTNICTWA:
1550zł brutto-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej
oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ


Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

INFORMACJE DODATKOWE:
-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.


KONTAKT:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KONTAKT:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926