JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW BY ZAPEWNIĆ SOBIE STABILNOŚĆ ZESPOŁU?

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Organizacja firmy

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniach 25 i 26 października 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:


JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW BY ZAPEWNIĆ SOBIE STABILNOŚĆ ZESPOŁU?


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1480 zł

Miejsce wydarzenia:

poznań


Cel szkolenia

-zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji
-poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
-doskonalnenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały
-poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami
-nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień
-poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników
-analiza podstawowych błędów motywowania

Program szkolenia

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniach 25 i 26 października 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:


JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW BY ZAPEWNIĆ SOBIE STABILNOŚĆ ZESPOŁU?


Cele:

-zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji
-poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
-doskonalnenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały
-poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami
-nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień
-poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników
-analiza podstawowych błędów motywowania


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, pracowników, specjalistów i konsultantów kierujących zespołami zadaniowymi oraz dla wszystkich osób, które planują dalszy rozwój swojej kariery, chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępowania z ludźmi - szczególnie w zespole, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych metodami pozafinansowymi, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.


Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu motywowania pracowników w zależności od konkretnej sytuacji. Zajęcia w grupie maksymalnie 12-osobowej umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać i motywować nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji manager-pracownicy.


Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracyz grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.


Trener:

Szkolenie poprowadzi ekspert, trener posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń motywacyjnych, negocjacyjnych, skierowanych do organizacji , instytucji oraz korporacji. Wieloletni konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa personalnego. Wykładowca wykorzystujący najskuteczniejsze techniki przekazywania wiedzy, uznany specjalista w swojej dziedzinie.


Szczegółowy program:

(program obejmuje 16 godzin szkoleniowych)


1.Motywacja – wprowadzenie.
-Czynniki wpływające na zaangażowanie: materialne i niematerialne.
-Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania.
-Motywowanie a przywództwo.
2.Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania w organizacji.
-Podstawowe podejścia do motywacji: behawioralne, humanistyczne, poznawcze.
-Czynniki motywacyjne Herzberga.
-Zastosowanie teorii Maslowa.
-Teoria X i teoria Y McGregora.
-Teorie wzmocnienia pracy i potrzeba osiągnięć.
-Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
3.Indywidualna motywacja pracownika.
-Jak motywować pracowników do pracy ?
-Umiejętność rozpoznawania potrzeb pracowników.
-Osobowość pracownika a motywatory.
-Motywacja finansowa i poza finansowa.
-Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
4.Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.
-Analiza własnej motywacji.
-Jak motywować samego siebie?
-Styl kierowania a motywacja.
5.Motywowanie zespołu.
-Rola lidera i style przewodzenia ludźmi.
-Współzawodnictwo w zespole.
-Rozwijanie sukcesu.
-Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami oraz lojalności pracowników.
6.Komunikacja motywująca-Motywacja płynąca z porozumiewania się.
-Wprowadzanie nowych koncepcji, model przyszłości.
-Informacji zwrotna o pracy jako podstawa motywowania.
-Konstruktywna krytyka.-Pozytywna informacja o pracy.
-Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
-Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron.
-Przywoływanie sukcesów.
-Rozmowy korygujące zachowania i twórcze wykorzystanie błędów.
-Style oraz bariery komunikacji.
7.Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych, zasady systemów motywacyjnych.
-Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
-Motywowanie w programie MBO.
8.Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników.
9. Błędy motywowania.
-Co zabija w nas motywację?

Koszt uczestnictwa:
1480zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926