JAK POZYSKAĆ DOTACJE Z UE ORAZ URZĘDU PRACY - czyli Kurs pisania wniosków unijnych.

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Rachunkowo

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 22.10.2010r. w Poznaniu odbędzie się jednodniowe szkolenie:


JAK POZYSKAĆ DOTACJE Z UE ORAZ URZĘDU PRACY - czyli Kurs pisania wnioskó


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 450 zł

Miejsce wydarzenia:

POZNAŃ

POZNAŃ


Cel szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się również jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, który zostanie zakończony przyznaniem dofinansowania.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 22.10.2010r. w Poznaniu odbędzie się jednodniowe szkolenie:


JAK POZYSKAĆ DOTACJE Z UE ORAZ URZĘDU PRACY - czyli Kurs pisania wniosków unijnych.


Miejsce szkolenia

Poznań (w godzinach 9-17).


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry zarządzającej, przedsiębiorców, księgowych, pracowników zajmujących się pozyskiwanie dotacji unijnych, wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osób, które są zainteresowane założeniem własnej firmy.


Cel szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się również jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, który zostanie zakończony przyznaniem dofinansowania.


Podstawowe zagadnienia

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację-

-Jak wygląda procedura oceny wniosku-

-Jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku-

-Kiedy można uzyskać dofinansowanie z PO KL-

-Dla kogo przeznaczone są środki z Funduszu Pracy-

-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć-


Metody pracy stosowane podczas szkolenia

-wykład przekazujący podstawową wiedzę teoretyczną

-prezentacja multimedialna-pozwalająca utrwalić wiedzę za pomocą przedstawionych przykładów

-zajęcia warsztatowe-pozwalające na zdobycie umiejętności praktycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną


Szczegółowy program szkolenia:

I. Wprowadzenie do funduszy unijnych:

1. Czym są fundusze unijne i dla kogo są przeznaczone?

2. Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z funduszy unijnych?

II. Programy w ramach funduszy europejskich:

1.Program Innowacyjna Gospodarka.

2.Program Kapitał Ludzki.

3.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4.Program Infrastruktura i Środowisko.

5.Wybrane Regionalne Programy Operacyjne.

6.Praca warsztatowa - poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach poszczególnych przedsięwzięć (praca na fikcyjnych firmach).

III. Wniosek aplikacyjny:

1.Procedura ubiegania się o dotację.

2.Zasady wypełniania dokumentacji.

3.Procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej.

4.Najczęstsze błędy powodujące odrzucenie projektu.

IV. Dofinansowanie dla rozpoczynających działalność:

1.Dotacje unijne dla rozpoczynających działalność z PO KL.

2.Dotacje unijne dla rozpoczynających e-biznes.

3.Dotacje ze środków Funduszu Pracy- specyfika dotacji z Urzędów Pracy.

4. Niskooprocentowane pożyczki z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych.

5. Które dofinansowanie jest dla Nas najkorzystniejsze? I o które dofinansowanie możemy się starać jak chcemy rozpocząć własną działalność gospodarczą?

6. Praca warsztatowa- pisanie biznesplanu (praca na fikcyjnych przykładach)

V. ĆWICZENIE: Przygotowanie założeń do wniosku o dofinansowanie dla fikcyjnej firmy w postaci prezentacji w Power Poincie lub w Word.


Prelegent

Szkolenie poprowadzi ekspert, trener posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń poruszających zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Współpracownik, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wieloletni konsultant w zakresie rozliczania projektów, kosztorysowania inwestycji czy biznes planów. Wykładowca wykorzystujący najskuteczniejsze techniki przekazywania wiedzy, uznany specjalista w swojej dziedzinie.


Koszt uczestnictwa

450zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwis kawowy i obiadowy.

Zgłoszenia

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.KONTAKT

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

NIP 7772616176R

REGON 301265926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KONTAKT

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

NIP 7772616176R

REGON 301265926