OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Bezpieczestwo

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 22 października 2010r. w godzinach 9.00-17.00 w Poznaniu odbędzie się szkolenie otwarte:


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDACH ADMINI


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 550 zł

Miejsce wydarzenia:

POZNAŃ

POZNAŃ


Cel szkolenia

-uzyskanie wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w urzędach administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego
-wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych terminów prawniczych dotyczących ochrony danych osobowych
-zwiększenie świadomości problematyki związanej z ochroną danych osobowych u pracowników, zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w toku kontroli GIODO
-zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych;
-omówienie sposobów prowadzenia i aktualizacji dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronę danych osobowych
-ugruntowanie wiedzy na temat rejestracji zbiorów danych osobowych
-omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów z interesantami w zakresie ochrony danych osobowych
-uzyskanie gruntownej wiedzy na temat odpowiedzialności pracowników urzędów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Program szkolenia

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 22 października 2010r. w godzinach 9.00-17.00 w Poznaniu odbędzie się szkolenie otwarte:


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


CELE:
-uzyskanie wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w urzędach administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego
-wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych terminów prawniczych dotyczących ochrony danych osobowych
-zwiększenie świadomości problematyki związanej z ochroną danych osobowych u pracowników, zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w toku kontroli GIODO
-zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych;
-omówienie sposobów prowadzenia i aktualizacji dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronę danych osobowych
-ugruntowanie wiedzy na temat rejestracji zbiorów danych osobowych
-omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów z interesantami w zakresie ochrony danych osobowych
-uzyskanie gruntownej wiedzy na temat odpowiedzialności pracowników urzędów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie:
-Rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji z interesantami w związku z ochroną danych osobowych
-Zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
-Udzielania informacji GIODO w przypadku kontroli
-Realizacji zadań ciążących na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji
-Przygotowania kompletnej dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych
-Oraz będą mieli możliwość analizy dotychczasowych problemów i sytuacji związanych z ochroną danych osobowych, z którymi spotkali się podczas pracy w w urzędach administracji publicznej i
jednostkach samorządu terytorialnego.


GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i pracowników urzędów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego jak również dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie dużych ilości danych osobowych.


METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.


TRENER/WYKŁADOWCA:
Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Przeprowadził kilkadziesiąt samodzielnych projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od ponad 4 lat, pracując między innymi w instytucjach doradczych jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Brał również udział w licznych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez GIODO oraz prowadził liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
(program obejmuje 8 godzin szkoleniowych)


1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.

A.Autoprezentacja uczestników szkolenia.
B.Krótka wymiana doświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych w urzędach administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego.


2. Ochrona danych osobowych – zagadnienia wstępne.


3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


4. Administrator Danych Osobowych w strukturze ochrony danych osobowych oraz urzędzie administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego

5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.


6. Prawa osoby, której dane dotyczą.


7. Obowiązek rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych.


8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.


9. Udostępnianie danych osobowych.


10. Dane wrażliwe


11. Ochrona danych osobowych, a wypełnianie zapisów innych ustaw.


12. Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w urzędzie administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego.


13. Kontrole GIODO.


14. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy.


15. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu.


KOSZT UCZESTNICTWA:
550 zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, konsultacje poszkoleniowe oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje
noclegu).


ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.
Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

www.szkolenia-semper.pl

info@szkolenia-semper.pl

ul. Puszkina 3562-030

office: 61/ 8 102 194

fax: 61/ 6 247 936

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KONTAKT:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

www.szkolenia-semper.pl

info@szkolenia-semper.pl

ul. Puszkina 3562-030

office: 61/ 8 102 194

fax: 61/ 6 247 936