Szkoła managerów: zarządzanie zespołem

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzenie projektami

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,że w dniach 21 i 22 października 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:

Szkoła managerów: zarządzanie zespołem


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1550 zł

Miejsce wydarzenia:

POZNAŃ

POZNAŃ


Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołem pracowników w różnych branżach.

Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych dozaistnienia skutecznej współpracy między managerem a pracownikami.

 Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu).

Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.

 Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,że w dniach 21 i 22 października 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:

Szkoła managerów: zarządzanie zespołem

→ Cele:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołem pracowników w różnych branżach.

Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych dozaistnienia skutecznej współpracy między managerem a pracownikami.

 Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu).

Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.

 Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.


→ Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu zarządzania podległym zespołem pracowników w zależności od konkretnej sytuacji. Zajęcia w grupie maksymalnie 15-osobowej
umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji manager-pracownicy.

→Grupa docelowa:

 właściciele firm

 managerowie

 osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni

 specjaliści biorący udział zarządzaniu

 osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów zarządzania zespołem pracowników


→Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracyz grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.


→Trener/wykładowca:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, konsultant i coach- posiadający wypracowany warsztat poparty kilkunastoletnią praktyką zawodową w pracy trenerskiej. W sposób szczególny specjalizuje się w szeroko pojętych szkoleniach managerskich z zakresu techniki skutecznego zarządzania, negocjacji, budowania relacji handlowych, dialogu parterów biznesowych oraz przywództwa. W swojej pracy zawodowej bierze czynny udział w procesach zarządzania strategicznego. Połączenie działalności biznesowej z pracą trenera sprawia, że jest doskonałym teoretykiem i praktykiem.


→Szczegołowy program szkolenia:


Dzień 1 czwartek (zajęcia w godzinach 9-17)

1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.

A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.

B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania.

2. Zarządzanie zespołem – zagadnienia wstępne.

A. Definicja zarządzania.

B. Postawa w zarządzaniu na szczeblu managerskim.

C. Techniki wpływu.

3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu

A. Komunikacja werbalna.

B. Komunikacja niewerbalna.

C. Asertywność w zarządzaniu.

4. Ochrona własnych interesow w relacjach manager – podlegli pracownicy.

A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania.

B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.

C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania.

5. Omówienie poszczególnych metod zarządzania.

Dzień 2 piątek (zajęcia w godzinach 9-16)

1. Ja w roli managera:

A. Umiejętności i cechy skutecznego managera.

B. Źródła autorytetu.

C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego managera I przełożonego.

2. Analiza rożnych strategii zarządzania.

3. Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania:

A. Selekcja I rekrutacja pracowników.

B. Efektywna motywacja.

C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.

D.Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.

4. Intensywny trening zarządzania.

5. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.

A. Złote zasady procesu zarządzania zespołem.

B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

C. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie dyplomów potwierdzających udział wszkoleniu.


→Koszt uczestnictw :

1550zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


→Zgłoszenia:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.10.2010r.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.


Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926