SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY – DŹWIGNIA FINANSOWA I CROSS S

Kategoria: Szkolenia › Sprzeda › Obsuga klienta

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,

że w dniach 25-26 listopada 2010r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie otwarte:


SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY – DŹWIGNIA FINANSOWA I CROSS S


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1550 zł

Miejsce wydarzenia:

WROCŁAW

WROCŁAW


Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty technik sprzedaży w różnych branżach.

Omówienie zasad skutecznego przygotowywania i prowadzenia rozmowy handlowej ze szczególnym uwzględnieniem języka korzyści.

Gruntowne przygotowanie uczestników do udziału w złożonych procesach sprzedaży.

Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów i dopasowania do nich ofert handlowych.

Analiza odpowiednich narzędzi pomagających w uzyskaniu lepszych rezultatów w dziedzinie sprzedaży.

 Poznanie korzyści wynikających z wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa,

że w dniach 25-26 listopada 2010r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie otwarte:


SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY – DŹWIGNIA FINANSOWA I CROSS SELLING→ Cele:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty technik sprzedaży w różnych branżach.

Omówienie zasad skutecznego przygotowywania i prowadzenia rozmowy handlowej ze szczególnym uwzględnieniem języka korzyści.

Gruntowne przygotowanie uczestników do udziału w złożonych procesach sprzedaży.

Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów i dopasowania do nich ofert handlowych.

Analiza odpowiednich narzędzi pomagających w uzyskaniu lepszych rezultatów w dziedzinie sprzedaży.

 Poznanie korzyści wynikających z wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej.


→ Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak określać dobre i złe strony zespołu handlowego. Nauczą się skutecznie brać udział w procesach handlowych wykorzystując wiele sprawdzonych technik. Dokonają również samoanalizy własnych umiejętności i kompetencji jako sprzedawców oraz poznają naistotniejsze narzędzia niezbędne do efektywnego prowadzenia rozmów handlowych i zwiększenia sprzedaży. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób zapewnić realizację celów w danej instytucji przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań. Zajęcia w małych grupach maksymalnie 15-osobowych umożliwiają przeprowadzenie praktycznych zajęć warsztatowych także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy.


→Grupa docelowa:

 właściciele firm

 managerowie, dyrektorzy zespołów sprzedaży

 osoby odpowiedzialne za procesy sprzedaży oraz ich bezpośredni przełożeni

 specjaliści biorący udział rozmowach handlowych

 osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży


→Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.


→Trener/wykładowca:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, konsultant i coach- posiadający wypracowany warsztat poparty kilkunastoletnią praktyką zawodową w pracy trenerskiej. W sposób szczególny specjalizuje się w szeroko pojętych szkoleniach managerskich z zakresu skutecznych techniki sprzedaży, zarządzania sprzedażą, technik budowania trwałych relacji handlowych, dialogu parterów biznesowych oraz przywództwa. Wykorzystuje skuteczne metody psychologii autoprezentacji, perswazji oraz elementy zarządzania emocjami i stresem. Preferuje przekazywać praktyczną wiedzę w formie intensywnych warsztatów, gier szkoleniowych oraz aktywnych form angażujących wszystkich uczestników szkolenia.


→Program szkolenia (główne zagadnienia):

Dzień 1

czwartek (zajęcia w godzinach 9-17)


1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.

A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.

B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami sprzedaży.

2. Nowoczesne techniki sprzedaży– zagadnienia wstępne.

A. Sposoby pozyskiwania klientów.

B. Sposoby zainteresowania klienta produktem.

C. Techniki wpływu.

3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu sprzedażą.

A. Komunikacja werbalna.

B. Komunikacja niewerbalna.

C. Asertywność w procesie handlowym.

4. Ochrona własnych interesów podczas rozmowy handlowej.

A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu sprzedaży.

B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.

C. Interesy a stanowiska.

5. Ja w roli handlowca:

A. Umiejętności i cechy skutecznego sprzedawcy.

B. Źródła pozyskiwania nowych umiejętności.

C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako handlowca i współpracownika.

D. Ja w roli skutecznego obserwatora i uczestnika procesu handlowego.

E. Uczenie przez przykład.

F. Autodiagnoza stylu sprzedaży. Wpływ stylu na rezultaty pracy.


Dzień 2

piątek (zajęcia w godzinach 9-16)


1. Rozmowa z klientem.

A. Przebieg i plan profesjonalnego spotkania prowadzonego przez handlowca.

B. Autoprezentacja.

C. Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację?

D. Mowa ciała jako narzędzie budowania wpływu i wywierania pozytywnego wrażenia.

E. Prezentacja firmy.

F. Kiedy i w jakiej formie przedstawić ofertę?

G. Prezentacja oferty z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej o specyfice danego klienta.

2. Analiza rożnych strategii i technik sprzedaży.

3. Techniki wpływu na decyzje klienta.

A. Techniki psychologicznego nacisku na klienta.

B.Zachęcanie klienta do współpracy.

C.Nakłanianie klientów do rozszerzania współpracy.

D.Zachęta do kupna droższych produktów/ usług.

E. Reakcja w sytuacjach kiedy produkt nie spełnia wszystkich jego oczekiwań klienta.

4. Intensywny trening wykorzystujący najskuteczniejsze techniki sprzedaży.

5. Pojęcie dźwigni finansowej.

A. Up-Selling.

B. Cross-Selling.

5. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.

A. Złote zasady skutecznego procesu handlowego.

B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

C. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie dyplomów potwierdzających udział wszkoleniu.→Koszt uczestnictwa :

1550zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, konsultacje poszkoleniowe, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


→Zgłoszenia :

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ograniczona liczba miejsc ze względu na warsztatowy charakter zajęć.Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.
→Kontakt:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

→Kontakt:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel: (61) 8102 194

infolinia: 508 393 926