ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Rachunkowo

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 29 października 2010r. w Rzeszowie odbędzie się szkolenie otwarte:ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 450 zł

Miejsce wydarzenia:

RZESZÓW

RZESZÓW


Cel szkolenia

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o
dofinansowanie i umowie dotacyjnej;

*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 29 października 2010r. w Rzeszowie odbędzie się szkolenie otwarte:ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH


CELE:

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o
dofinansowanie i umowie dotacyjnej;

*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;

*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;

*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.

SZKOLENIE SZCZEGÓLNIE POLECANE DLA:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji
pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.

TRENER/WYKŁADOWCA:

Szkolenie poprowadzi ekspert, trener posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń poruszających zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych za pomocą funduszy unijnych. Współpracownik, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im.Józefa, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wieloletni konsultant w zakresie rozliczania projektów, kosztorysowania inwestycji czy biznes planów. Wykładowca wykorzystujący najskuteczniejsze techniki przekazywania wiedzy, uznany specjalista w swojej dziedzinie.

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

1. Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji
projektu.

2. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące projektów współfinansowanych z UE.

4. Czasowość kwalifikowalności wydatków.

5. Zasady tworzenia budżetu projektu.

6. Koszty bezpośrednie.

7. Koszty pośrednie.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Zasady dokonywania zmian w budżecie projektu.

10. Regulacje prawne dotyczące i księgowości.

11. Obieg i kontrola dokumentów.

12. Księgowość projektu.

13. Ujęcie wyodrębnienia wydatków, kosztów, przychodów, dochodów i rozrachunków projektu.

14. Dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu.

15. Archiwizowanie dokumentów i dowodów księgowych projektu.

16. Zasady rozliczeń projektów.

17. Wniosek o płatność.

18. Korekty finansowe.

KOSZT UCZESTNICTWA:

450zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe.

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

www.szkolenia-semper.pl

info@szkolenia-semper.pl

61/ 8102 194

517 222 232ZAPRASZAMY

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

www.szkolenia-semper.pl

info@szkolenia-semper.pl

61/ 8102 194

517 222 232ZAPRASZAMY