PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2010, PROJEKTY ZMIAN NA ROK 2011 - OMÓWIENIE PROBLEMATYKI I NAJWAŻNIEJSZYCH REGULACJI, KRAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2010.

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Rachunkowo

W imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMER serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2010, PROJEKTY ZMIAN NA ROK 2011 - OMÓWIENIE PROBLEMATYKI I NAJWAŻNIEJSZYCH REGULACJI, KRAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2010.


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 470 zł

Miejsce wydarzenia:

KRAKÓW

KRAKÓW


Cel szkolenia

-przekazanie uczestnikom rzetelnych i najaktualniejszych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2010;
-omówienie najważniejszych zagadnień zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
-usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej opodatkowania osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego;
-omówienie zmian dotyczących opodatkowania na rok 2011.

Program szkolenia

W imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMER serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2010, PROJEKTY ZMIAN NA ROK 2011 - OMÓWIENIE PROBLEMATYKI I NAJWAŻNIEJSZYCH REGULACJI, KRAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2010.

CEL:
-przekazanie uczestnikom rzetelnych i najaktualniejszych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2010;
-omówienie najważniejszych zagadnień zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
-usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej opodatkowania osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego;
-omówienie zmian dotyczących opodatkowania na rok 2011.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
-podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych uczestników;
-umożliwienie uczestnikom zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności niezbędnej do skutecznego i profesjonalnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2010;
-zdobycie umiejętności systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów;
-zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT;


GRUPA DOCELOWA:
-pracownicy działów księgowych, finansowych, controllingu oraz audytu, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych;
-specjaliści chcący zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych;
-osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.


METODOLOGIA:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.


TRENER:
Ekspert, doświadczony specjalista, właściciel biura podatkowego. Autor wielu publikacji, doradca i wieloletni konsultant firm polskich i zagranicznych. Wykładowca, trener, który w umiejętny i skuteczny sposób przekazujący swoją wiedzę. Jego zainteresowania skupiają się na obszarach prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych.


PROGRAM SZKOLENIA:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Omawiane zagadnienia:
1.Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego os osób fizycznych.
2.Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ogólne.
3.Źródła przychodów - praktyczne omówienie.
4.Formy opodatkowania - zarys regulacji.
5.Podatek dochodowy dla płatników - obowiązki płatnika.
6.Podatek dochodowy dla podatników i płatników - zwolnienia przedmiotowe i ulgi.
7.Podatek zryczałtowany oraz odrębne sposoby opodatkowania.
8.Osoba fizyczna jako przedsiębiorca.
9.Praktyczne ujęcie kosztów.
10.Wyłączenia z kosztów.
11.Rozliczenia osobiste osób fizycznych.
12.Dozwolone sposoby rozliczeń.
13.Opodatkowanie świadczeń pracowniczych i ich optymalizacja.
14.Podatki międzynarodowe - podstawowe informacje.
15.Roczne zeznanie podatkowe.
16.Przegląd najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów i orzecznictwa sądowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
17.Projekty zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011.
18.Dyskusja moderowana.
19.Odpowiedzi na pytania uczestników.
20.Podsumowanie szkolenia.


KOSZT UCZESTNICTWA:
470zł-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu.


ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ:
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA. (...)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.


KONTAKT:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KONTAKT:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926