NAJSKUTECZNIEJSZE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI - INTENSYWNY WARSZTAT -Poznań 26.11.2010r.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 26 listopada 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:

NAJSKUTECZNIEJSZE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI - INTENSYWNY WA


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 690 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań

Poznań


Cel szkolenia

*Przedstawienie uczestnikom rozwiązań zmierzających do organizowania projektu i jego właściwego wsparcia.
*Dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności kompleksowego i skutecznego zarządzania projektem.

Program szkolenia

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 26 listopada 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie:

NAJSKUTECZNIEJSZE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI - INTENSYWNY WARSZTAT -Poznań 26.11.2010r.

→Cele:
*Przedstawienie uczestnikom rozwiązań zmierzających do organizowania projektu i jego właściwego wsparcia.
*Dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności kompleksowego i skutecznego zarządzania projektem.

→Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

→ Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie:
-umiejętności współpracy i działania w zespole realizującym dany projekt
-skutecznego motywowania członków zespołu projektowego
-planowania działań i zadań
-kontrolowania prawidłowej realizacji projektu.

→ Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

→ Trener/wykładowca:
Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami.

→ Program szkolenia:
1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania projektami.
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
A. Projekt -definicja.
B. Cykl życia projektu.
C. Czynniki mające wpływ na realizację danego projektu.
D. Poszczególne etapy zarządzania projektami.
E. Główne zadania I obowiązki osoby kierującej danym projektem.
3. Inicjowanie projektu.
A. Zrozumienie roli wyższej kadry zarządzającej.
B. Ustalenie celu projektu oraz realnych wymagań dla projektu.
C. Konspekt danego projektu.
D. Skuteczne tworzenie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu.
4. Planowanie projektu.
A. Planowanie zakresu.
B. Podział zadań.
C. Ustalenie harmonogramu.
D. Metody szacowania czasu trwania I kosztów zadań projektowych.
E. Schemat sieciowy projektu.
F. Oprogramowanie do planowania zarządzania projektem.
G. Macierz obowiązków.
5. Wdrożenie projektu.
A. Plan bazowy.
B. Struktura i organizacja zespołu projektowego.
C. Raporty z realizacji projektu.
D. Monitorowanie przebiegu projektu.
E. Ocena przebiegu projektu.
F. Analiza poniesionych kosztów.
6. Zamykanie projektu.
A. Weryfikacja projektu.
B. Zakończenie procedur mających wpływ na realizację projektów.
C. Analiza doświadczeń.
7. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.
A. Najważniejsze zasady zarządzania projektami.
B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.
C. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu.

→ Koszt uczestnictwa:
690zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

→ Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA. (...)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

→ Informacje dodatkowe:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-17.00
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

→ Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

Dodaj ofertę

Więcej informacji

→ Koszt uczestnictwa:
690zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

→ Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA. (...)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

→ Informacje dodatkowe:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-17.00
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

→ Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926