SKUTECZNY MANAGER CALL CENTER 3 grudnia 2010r. w Poznaniu

Kategoria:

Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniu 3 grudnia 2010r. w Poznaniu odbędzie się szkolenie otwarte:


SKUTECZNY MANAGER CALL CENTER


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 620 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań

Poznań


Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołem pracowników call center.

Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych do zaistnienia skutecznej współpracy między managerem a pracownikami.

Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu).

Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.

Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.

Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.

A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.

B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania call center.

2. Zarządzanie zespołem konsultantów telefonicznych – zagadnienia wstępne.

A. Definicja zarządzania.

B. Postawa w zarządzaniu na szczeblu managerskim.

C. Techniki wpływu.

3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.

A. Komunikacja werbalna.

B. Komunikacja niewerbalna.

C. Asertywność w zarządzaniu.

4. Ochrona własnych interesow w relacjach manager – podlegli pracownicy.

A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania call center.

B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.

C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania.

5. Omówienie poszczególnych metod zarządzania.

6. Ja w roli managera:

A. Umiejętności i cechy skutecznego managera call center.

B. Źródła autorytetu.

C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego managera I przełożonego.

7. Analiza rożnych strategii zarządzania call center.

8. Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania:

A. Selekcja I rekrutacja pracowników telemarketingu.

B. Efektywna motywacja.

C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.

D.Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.

9. Intensywny trening zarządzania.

10. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.

A. Złote zasady procesu zarządzania zespołem call center.

B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

C. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie dyplomów potwierdzających udział wszkoleniu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KOSZT UCZESTNICTWA:

620zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe.


ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄNa podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.