PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH 13.12.2010r. BYDGOSZCZ

Kategoria:

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH odbędzie się w następującym terminie

13.12.2010r. BYDGOSZCZ

PROFESJONALNY KURS ROZLICZA


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 480 zł

Miejsce wydarzenia:

BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ


Cel szkolenia

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej;
*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych;

Program szkolenia

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH odbędzie się w następującym terminie

13.12.2010r. BYDGOSZCZ

PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH


CELE:
*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej;
*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych;

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.

SZKOLENIE SZCZEGÓLNIE POLECANE DLA:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.

TRENER/WYKŁADOWCA:
Ekspert, trener posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń poruszających zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych za pomocą funduszy unijnych. Współpracownik, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wieloletni konsultant w zakresie rozliczania projektów, kosztorysowania inwestycji czy biznes planów. Wykładowca wykorzystujący najskuteczniejsze techniki przekazywania wiedzy, uznany specjalista w swojej dziedzinie. Cechują go wysokie zdolności interpersonalne, kreatywność oraz rozległa wiedza z zakresu procesów realizacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków funduszy unijnych.

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
1. Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.
2. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków.
3. Podstawowe pojęcia dotyczące projektów współfinansowanych z UE.
4. Czasowość kwalifikowalności wydatków.
5. Zasady tworzenia budżetu projektu.
6. Koszty bezpośrednie.
7. Koszty pośrednie.
8. Kwalifikowalność wydatków.
9. Zasady dokonywania zmian w budżecie projektu.
10. Regulacje prawne dotyczące i księgowości.
11. Obieg i kontrola dokumentów.
12. Księgowość projektu.
13. Ujęcie wyodrębnienia wydatków, kosztów, przychodów, dochodów i rozrachunków projektu.
14. Dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu.
15. Archiwizowanie dokumentów i dowodów księgowych projektu.
16. Zasady rozliczeń projektów.
17. Wniosek o płatność.
18. Korekty finansowe.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność.
2. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
*pośrednią
*końcową
3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
*Kopie dokumentów księgowych
*Kopie wyciągów bankowych
*Kopie dokumentów potwierdzających nabycie środków trwałych
4. Płatność.
5. Generator Wniosków o Płatność.
6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
7. Rozliczanie leasingu.
8. Opis dokumentów księgowych.
9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu.
10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych.
12. Zmiany w projekcie:
*nie wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
*wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
13. Kontrola i monitoring.
14. Ewaluacja.
15. Audyt.
16. Realizacja projektu:
*prawo zamówień publicznych
*pytanie ofertowe
17. Księgowość projektu.

KOSZT UCZESTNICTWA:
480zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe.

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej:
KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić proces rezerwacji miejsc.
Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

KONTAKT:
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
www.szkolenia-semper.pl
info@szkolenia-semper.pl
61/ 8102 194

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KOSZT UCZESTNICTWA:
480zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe.

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej:
KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić proces rezerwacji miejsc.
Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

KONTAKT:
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
www.szkolenia-semper.pl
info@szkolenia-semper.pl
61/ 8102 194