PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚCI PROJEKTÓW UNIJNYCH 31 stycznia 2011r. Poznań

Kategoria:

PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚCI PROJEKTÓW UNIJNYCH 31 stycznia 2011r. Poznań


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 590 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań

Poznań


Cel szkolenia

Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Umiejętności tworzenia budżetu projektu oraz kontroli jego realizacji. Zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie:
-konstrukcji zadaniowego budżetu projektu;
-sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
-rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE;
-ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Program szkolenia

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.

Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności. Dodatkowymi atutami są ćwiczenia pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, dyskusje problemowe i konsultacje z trenerem.

Trener:
Ekspert, samodzielny księgowy spółki produkcyjnej, trener posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w małej firmie, doradca ds. księgowych i podatkowych dla indywidualnych działalności gospodarczych i małych firm oraz z zakresu pisania biznes planu w celu pozyskania środków unijnych. Wiedza i umiejętności poparte są certyfikatami nadanymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz przez Ministra Finansów certyfikatem do usługowego prowadzenia ksiąg. Doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej i stałe poszerzanie własnej wiedzy sprawia, że jest on doskonałym praktykiem, a swoją wiedzę przekazuje skutecznie i ciekawie.

Szczegółowy program:

1.Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
2.Konstrukcja zadaniowego budżetu projektu
3.Dokumentacja księgowa projektu (zakupy, środki trwałe, amortyzacja, leasing, wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne).
4.Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
5.Polityka (zasady) rachunkowości - zmiany spowodowane realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
6.Rozbudowa planu kont na potrzeby sprawozdawcze jednostki (rozwiązania praktyczne).
a)Zmiana zakładowego planu kont
b)Zasady księgowania dotacji i przychodów projektu
c)Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4;
d)Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5;
e)Alternatywnie ewidencja pozabilansowa;
f)Ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki.
7.Zmiana instrukcji obiegu dokumentów.
8.Kontrola wewnętrzna projektu - przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.


Informacje organizacyjne:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
-w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

Inwestycja:
590 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Inwestycja:
590 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.