Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu. 27-28 stycznia 2011r. Poznań

Kategoria:

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu.

Termin:
27-28 stycznia 2011r.

Miejsce:
Poznań


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1350 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań


Cel szkolenia

Dwudniowa sesja szkoleniowa koncentruje się na znaczeniu i używaniu Inteligencji Emocjonalnej w praktyce życia biznesowego. Uczestnicy ćwiczą umiejętności wynikające z Inteligencji Emocjonalnej tak by stosować ją, w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny. W czasie warsztatów uczymy jak I.E. pomaga rozwiązać niefortunny konflikt ze współpracownikiem, doprowadzić do pomyślnego sfinalizowania transakcji, budować satysfakcjonujące relacje z szefem i podwładnymi, utrzymać kontrolę nad zadaniem, aż do pomyślnego zakończenia oraz poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na sukces zawodowy. To dzięki tym czynnikom IE możemy rozwiązać problemy z rotacją i morale pracowników, możemy połączyć wspólną energię dla osiągnięcia efektu synergii, poprawić kreatywność a tym samym osiągać coraz lepsze wyniki. To szkolenie przybliży zagadnienia inteligencji emocjonalnej i pozwoli na zainspirowanie do zmiany ku sukcesowi.

Program szkolenia

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu.

Termin:
27-28 stycznia 2011r.

Miejsce:
Poznań

Cele:
Dwudniowa sesja szkoleniowa koncentruje się na znaczeniu i używaniu Inteligencji Emocjonalnej w praktyce życia biznesowego. Uczestnicy ćwiczą umiejętności wynikające z Inteligencji Emocjonalnej tak by stosować ją, w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny. W czasie warsztatów uczymy jak I.E. pomaga rozwiązać niefortunny konflikt ze współpracownikiem, doprowadzić do pomyślnego sfinalizowania transakcji, budować satysfakcjonujące relacje z szefem i podwładnymi, utrzymać kontrolę nad zadaniem, aż do pomyślnego zakończenia oraz poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na sukces zawodowy. To dzięki tym czynnikom IE możemy rozwiązać problemy z rotacją i morale pracowników, możemy połączyć wspólną energię dla osiągnięcia efektu synergii, poprawić kreatywność a tym samym osiągać coraz lepsze wyniki. To szkolenie przybliży zagadnienia inteligencji emocjonalnej i pozwoli na zainspirowanie do zmiany ku sukcesowi.


Korzyści dla uczestników:
Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji w emocjach.
Rozpoznawanie i rozumienie uczuć własnych i innych ludzi - rozwinięcie samoświadomości.
Rozwinięcie zdolności rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach.
Uświadomienie sobie własnego wpływu na innych.
Rozwój umiejętności wyzwalania energii w innych poprzez przykład, słowa i czyny.
Wykorzystanie wpływu osobistego do kierowania pracownikami i nadawania pożądanego kierunku biegowi wydarzeń.
Lepsza umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem.
Większa świadomość mechanizmów własnego działania.
Umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych.


Grupa docelowa:
-kadra menadżerska wszystkich szczebli zarządzania
-pracownicy i menedżerowie działu HR
-specjaliści


Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.


Trener:
Doktor, jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.


Szczegółowy program:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.

Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
Omówienie głównych elementów warsztatów.

II. ISTOTA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ.

Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną (samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne).
Świadoma kontrola i zarządzanie emocjami (samokontrola, samoregulacja).
Wykorzystanie umiejętności wpływu - autorefleksja na temat roli lidera.
Określenie konkretnych sposobów oddziaływania na podwładnych, tworzenie więzi, uświadomienie sobie własnego wpływu działań.
Zrozumienie swojej roli w tworzeniu pozytywnego miejsca pracy.
Kreatywność w pracy - jaki ma wpływ, jak jej nie niszczyć, jak wykorzystać i wzmacniać.

III. JAK TRENOWAĆ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNĄ?

Poznajmy się z emocjami - czym są, jaką pełnią rolę w miejscu pracy i jaki wpływ ma na nie lider.
Zrozumienie emocji i procesu emocjonalnego.
Jak właściwie rozpoznawać uczucia swoje i innych - uświadomienie sobie przez lidera pozytywnych cech jego pracowników, zwiększenie więzi i wpływ na efekty pracy zespołu.
Szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i samoświadomość własnych emocji.

IV. DO CZEGO W ŻYCIU ZAWODOWYM PRZYDATNE SĄ UCZUCIA I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ?


Co to są emocje?
Różnice pomiędzy „charakterem inteligentnym”, a „charakterem emocjonalnym”.
Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji.
Rozpoznawanie indywidualnych ograniczeń w rozwoju emocjonalnym (przesłania i stereotypy) – zrzucanie balastu.

PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

V. KIEROWANIE SWOIMI EMOCJAMI I PANOWANIE NAD NIMI.

Znajomość własnych emocji i samoświadomość.
Kierowanie emocjami.
Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna.
Rozpoznawanie emocji u innych.
Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi.

VI. EMOCJE W KOMUNIKOWANIU SIĘ (ćwiczenie różnych form komunikowania)

Korzenie empatii i jej rozwój.
Empatia i etyka.
Związki inteligencji emocjonalnej ze stylami kierowania.
Rola kierownika w tworzeniu klimatu społecznego w urzędzie.
Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w procesach zarządzania.

VII. KOMUNIKACJA - ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO.

Słuchanie innych ze zrozumieniem.
Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z ludźmi.
Rywalizacja zamiast agresji.
Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych zadawanie pytań.
Parafrazowanie.
Interpretowanie.
Klasyfikowanie.
Ocenianie.

VIII. PODSTAWY INTELIGENCJI SPOŁECZNEJ.

Organizowanie grup: podstawowa umiejętność przywódcy, na którą składa się inicjowanie i koordynowanie wysiłków zespołów ludzi
Negocjowanie rozwiązań: talent mediatora, zapobieganie konfliktom, albo gaszenie tych, które już wybuchły
Nawiązywanie stosunków osobistych: łatwość wchodzenia w kontakty z innymi osobami
Przeprowadzanie analiz społecznych: zdolność do wykrywania i intuicyjnego domyślania się uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym jak i co czują inni, może prowadzić do łatwego wytworzenia się zażyłości z nimi albo poczucia wzajemnego zrozumienia.


IX. AUTODIAGNOZA WŁASNEGO POZIOMU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.


Informacje organizacyjne:
-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.
-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

Inwestycja:
1350 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf


Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Dodaj ofertę

Więcej informacji

1350 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf


Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926

UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl