PROFESJONALNY KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -DOWIEDZ SIĘ JAK SAMODZIELNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I UZYSKAĆ DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ 15 stycznia 2011r. Kraków

Kategoria:

PROFESJONALNY KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -DOWIEDZ SIĘ JAK SAMODZIELNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I UZYSKAĆ DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ
15 stycznia 2011r.
Kraków


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 590 zł

Miejsce wydarzenia:

KRAKÓW


Cel szkolenia

→Cel szkolenia
W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się również jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, który zostanie zakończony przyznaniem dofinansowania.

→Podstawowe zagadnienia
Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację-
-Jak wygląda procedura oceny wniosku-
-Jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku-
-Kiedy można uzyskać dofinansowanie z PO KL-
-Dla kogo przeznaczone są środki z Funduszu Pracy-
-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć-

Program szkolenia

Temat szkolenia:

PROFESJONALNY KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -DOWIEDZ SIĘ JAK SAMODZIELNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I UZYSKAĆ DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ→Termin
15 stycznia 2011r.

→Miejsce
Kraków

→Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry zarządzającej, przedsiębiorców, księgowych, pracowników zajmujących się pozyskiwanie dotacji unijnych, wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osób, które są zainteresowane założeniem własnej firmy.

→Cel szkolenia
W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się również jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, który zostanie zakończony przyznaniem dofinansowania.

→Podstawowe zagadnienia
Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację-
-Jak wygląda procedura oceny wniosku-
-Jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku-
-Kiedy można uzyskać dofinansowanie z PO KL-
-Dla kogo przeznaczone są środki z Funduszu Pracy-
-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć-

→Metody pracy stosowane podczas szkolenia
-wykład przekazujący podstawową wiedzę teoretyczną
-prezentacja multimedialna-pozwalająca utrwalić wiedzę za pomocą przedstawionych przykładów
-zajęcia warsztatowe-pozwalające na zdobycie umiejętności praktycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną


→Szczegółowy program szkolenia:
I. Wprowadzenie do funduszy unijnych:
1. Czym są fundusze unijne i dla kogo są przeznaczone?
2. Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z funduszy unijnych?
II. Programy w ramach funduszy europejskich:
1.Program Innowacyjna Gospodarka.
2.Program Kapitał Ludzki.
3.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4.Program Infrastruktura i Środowisko.
5.Wybrane Regionalne Programy Operacyjne.
6.Praca warsztatowa - poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach poszczególnych przedsięwzięć (praca na fikcyjnych firmach).
III. Wniosek aplikacyjny:
1.Procedura ubiegania się o dotację.
2.Zasady wypełniania dokumentacji.
3.Procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej.
4.Najczęstsze błędy powodujące odrzucenie projektu.
IV. Dofinansowanie dla rozpoczynających działalność:
1.Dotacje unijne dla rozpoczynających działalność z PO KL.
2.Dotacje unijne dla rozpoczynających e-biznes.
3.Dotacje ze środków Funduszu Pracy- specyfika dotacji z Urzędów Pracy.
4. Nisko oprocentowane pożyczki z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych.
5. Które dofinansowanie jest dla Nas najkorzystniejsze? I o które dofinansowanie możemy się starać jak chcemy rozpocząć własną działalność gospodarczą?
6. Praca warsztatowa- pisanie biznesplanu (praca na fikcyjnych przykładach)
V. ĆWICZENIE:
Przygotowanie założeń do wniosku o dofinansowanie dla fikcyjnej firmy w postaci prezentacji w Power Poincie lub w Word.


→Prelegent
Ekspert, trener posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń poruszających zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych za pomocą funduszy unijnych. Współpracownik, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wieloletni konsultant w zakresie rozliczania projektów, kosztorysowania inwestycji czy biznes planów. Wykładowca wykorzystujący najskuteczniejsze techniki przekazywania wiedzy, uznany specjalista w swojej dziedzinie. Cechują go wysokie zdolności interpersonalne, kreatywność oraz rozległa wiedza z zakresu procesów realizacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków funduszy unijnych.

Informacje organizacyjne:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
-w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

Inwestycja:
590 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


→Zgłoszenia
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej
oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

→Kontakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
infolinia: 508 393 926
tel: (61) 8 102 194
szkolenia-semper.pl
info@szkolenia-semper.pl

UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Inwestycja:
590 zł (usługa zwolniona z podatku VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


→Zgłoszenia
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej
oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

→Kontakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
infolinia: 508 393 926
tel: (61) 8 102 194
szkolenia-semper.pl
info@szkolenia-semper.pl

UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl