Analiza i projektowanie obiektowe z wykorzystaniem języka UML 2.0

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 4 dni
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: AP-ZM01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 3 300 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

Cele szkolenia:

- Nauczenie uczestników, w jaki sposób czytać, analizować i realizować wymagania (funkcjonalne, wyspecyfikowane w postaci przypadków użycia oraz wymagania pozafunkcjonalne)
- Przedstawienie notacji UML 2.x potrzebnej do zamodelowania różnorakich aspektów systemu informatycznego
- Omówienie znaczenia architektury oprogramowania (w szczególności jej elastyczności i wydajności)
- Samodzielne zaprojektowanie przez uczestników fragmentu przykładowego systemu informatycznego oraz omówienie i przedyskutowanie z trenerem oraz innymi uczestnikami wypracowanych rozwiązań

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Najlepsze praktyki inżynierii oprogramowania
- Koncepcje obiektowości
- Omówienie dyscyplin RUP Zarządzanie wymaganiami oraz Analiza i projektowanie
- Analiza architektoniczna
- Analiza przypadków użycia
- Identyfikacja elementów projektowych
- Identyfikacja mechanizmów projektowych
- Opis aspektów współbieżności w architekturze systemu
- Opis aspektów rozproszenia w architekturze systemu
- Projektowanie podsystemów
- Projektowanie klas projektowych

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów, po których następuje wykorzystanie nabytej przez uczestników wiedzy w praktycznych ćwiczeniach, na które przewidziane zostało ok. 60% czasu szkolenia. Ćwiczenia mogą być realizowane w wybranym przez uczestników narzędziu do modelowania, ale jest to zalecane wyłącznie wtedy, gdy wszyscy uczestnicy wprawnie posługują się narzędziem.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Praktycznie stosować podstawowe koncepcje obiektowości: abstrakcję, hermetyzację, generalizację i polimorfizm
- Stworzyć model projektowy o zadanej strukturze
- Stosować język UML 2.0 do reprezentowania tego modelu
- Praktycznie analizować treść specyfikacji przypadków użycia
- Odwzorować strukturę i zachowanie systemu wyrażone w specyfikacji przypadków użycia na klasy analityczne oraz interakcje obiektów tych klas
- Odwzorowywać klasy analityczne w elementy projektowe: klasy projektowe, podsystemy i pakiety
- Projektować podsystemy i klasy
- Przedstawić różne perspektywy opisu architektury, rolę kluczowych mechanizmów architektonicznych oraz ich wpływ na projekt systemu

Przeznaczone dla:

- Architektów
- Projektantów
- Programistów

Kontynuacja nauki:
Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional Fundamental (OCUPF)

Wymagania wstępne:

- Podstawowa znajomość UML
- Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania