Modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem UML 2.x i Sparx Enterprise Architect. Część I - Unified Modeling Language

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: średniozaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: AP-EA002


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Omówienie (na poziomie średniozaawansowanym) notacji UML 2.x
- Zaprezentowanie i przećwiczenie (na praktycznym przykładzie – zrealizowanego z sukcesem projektu informatycznego), w jaki sposób modelować systemy informatyczne wykorzystując narzędzie Sparx Enterprise Architect.

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do modelowania wizualnego
- Podstawy Enterprise Architect
- Podstawy języka UML 2.x
- Zaawansowane koncepcje języka UML 2.x

Szkolenie to wraz z częścią II – Zaawansowane mechanizmy Sparx EA pokrywa w całości zakres szkolenia Zaawansowane modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.x z wykorzystaniem Enterprise Architect, pozwala jednak poświęcić więcej czasu na ćwiczenia praktyczne, ze względu na dłuższy (łączny) czas trwania szkolenia.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Odpowiedzieć na pytanie, czym jest model systemu informatycznego i po co system jest modelowany
- Wykorzystać narzędzie Enterprise Architect i notację UML do zamodelowania różnorakich aspektów systemu informatycznego (architektury, struktury, zachowania, aspektów czasowych, stanów itp.)

Przeznaczone dla:

- Analityków systemowych
- Architektów
- Projektantów i programistów
- Kierowników projektów i zespołów wytwórczych

Kontynuacja nauki:

- Modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem UML 2.x i Sparx Enterprise Architect. Część II – Zaawansowane mechanizmy Sparx EA
- Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional Fundamental (OCUPF)

Wymagania wstępne:

- Podstawowa znajomość UML
- Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania