Podstawy narzędzia IBM Rational Software Architect

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: AP-RSA01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Nauczenie uczestników posługiwania się narzędziem IBM Rational Software Architect do modelowania systemów informatycznych oraz ich publikowania, analizowania i wizualizowania kodu
- Omówienie podstawowych elementów notacji UML
- Omówienie dostępnych szablonów modeli UML oraz wzorców projektowych i transformacji

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do narzędzia IBM Rational Software Architect
- Struktura modeli i szablony
- Tworzenie diagramów UML
- Tworzenie diagramów strukturalnych w UML
- Tworzenie diagramów zachowań w UML
- Praca zespołowa
- Stosowanie wzorców i transformacje
- Mechanizmy śledzenia
- Analiza statyczna

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Opisać perspektywę Modeling oraz rozmaite widoki w RSA
- Tworzyć i organizować projekty i modele
- Tworzyć diagramy UML
- Tworzyć diagramy tematyczne i przeglądowe
- Wizualizować, analizować i generować kod w Javie przy użyciu języka UML
- Publikować i udostępniać modele
- Porównywać i łączyć modele
- Stosować reużywalne zasoby i procesie tworzenia oprogramowania
- Stosować wzorce
- Wykonywać transformacje modeli
- Wykonywać statyczną analizę aplikacji J2EE
- Wizualizować kod w Javie
- Używać mechanizmów śledzenia i integracji z narzędziami IBM Rational RequisitePro i IBM WebSphere
- Business Modeler
- Sprawdzać poprawność modeli
- Pracować w środowisku zespołowym

Przeznaczone dla:

- Analityków
- Architektów
- Projektantów
- Programistów

Kontynuacja nauki:
- Analiza i projektowanie obiektowe z wykorzystaniem języka UML 2.0
- Tworzenie architektur usługowych za pomocą narzędzia IBM Rational Software Architect

Wymagania wstępne:

- Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem aplikacji
- Podstawowa znajomość UML