Podstawy narzędzia IBM Rational Software Modeler

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: AP-RSM01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Nauczenie uczestników posługiwania się narzędziem IBM Rational Software Architect do modelowania systemów informatycznych
- Omówienie podstawowych elementów notacji UML
- Omówienie dostępnych szablonów modeli UML oraz wzorców projektowych i transformacji

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do IBM Rational Software Modeler
- Struktura modeli i szablony
- Tworzenie diagramów UML
- Diagramy strukturalne
- Diagramy przypadków użycia
- Diagramy klas
- Diagramy zachowania
- Diagramy sekwencji
- Diagramy komunikacji
- Diagramy aktywności
- Praca zespołowa
- Stosowanie wzorców i transformacji
- Śledzenie, odpytywanie i walidacja modeli

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Wymienić najlepsze praktyki modelowania wizualnego
- Wykorzystywać język UML do tworzenia różnych typów modeli
- Pracować w zespole w jednej lub wielu rolach: analityka, architekta lub developera
- Wykorzystywać wzorce, tak, aby najlepsze praktyki znalazły swoje odzwierciedlenie w tworzonym modelu
- Łączyć wymagania z projektowanym rozwiązaniem
- Wizualizować wymagania za pomocą języka UML

Przeznaczone dla:

- Analityków
- Projektantów
- Programistów

Kontynuacja nauki:
- Analiza i projektowanie obiektowe z wykorzystaniem języka UML 2.0
- Tworzenie architektur usługowych za pomocą narzędzia IBM Rational Software Architect