Tworzenie architektury aplikacji J2EE w praktyce

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: AP-JEE01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 700 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat tworzenia architektury aplikacji JEE

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

1. Podstawy tworzenia architektury systemu informatycznego
- Najlepsze praktyki wytwarzania oprogramowania
- Założenia i cele dobrej architektury
- Problemy i wyzwania podczas tworzenia architektury systemu
2. Architektura a proces wytwórczy
- Architektura w „ciężkich” procesach wytwórczych (m.in. RUP)
- „Zwinne” podejścia do tworzenia oprogramowania i architektury systemu
- Architekt i jego rola w tworzeniu oprogramowania
- Opisywanie i dokumentowanie architektury
- Zapewnianie jakości podczas tworzenia i rozwijania architektury
3. Komponowanie architektury z reużywalnych zasobów
- Wzorce architekturalne
- Wzorce i antywzorce projektowe
- Mechanizmy analityczne i projektowe
- Komponenty, podsystemy i szkielety rozwiązań (ang. frameworks)
4. Platformy Java Enterprise Edition (JEE)
- Motywacja i historia JEE oraz EJB
- Spring Framework

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Omówić istotę architektury oprogramowania oraz sposoby zapewniania jej jakości
- Zaprojektować i udokumentować architekturę aplikacji JEE
- Znać role reużywalnych elementów w projektowaniu oprogramowania
- Znać dostępne rozwiązania na platformie JEE oraz ich zalety i wady

Przeznaczone dla:
Architektów i projektantów aplikacji J2EE, znających i wykorzystujących w praktyce notację UML do modelowania i dokumentowania architektury aplikacji

Wymagania wstępne:
Doświadczenie w projektowaniu aplikacji