XML Advanced Electronic Signatures

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Bezpieczestwo

Czas trwania: 1 dzień
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: B-PW07


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1 500 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Zapoznanie uczestników ze standardem dokumentów podpisu elektronicznego XAdES
- Zapoznanie się z budową dokumentów w formacie XAdES oraz z zasadami ich tworzenia, weryfikacji i archiwizacji
- Przedstawienie zakresu stosowania formatu, jego ograniczenia i słabe punkty jego specyfikacji
- Zaprezentowanie dostępnych na rynku narzędzi oraz technologii, których można użyć do budowy takich rozwiązań, jak elektroniczna skrzynka podawcza wykorzystująca format XAdES

XML Advanced Electronic Signature (XAdES) jest technologią opisującą budowę, sposób tworzenia oraz weryfikacji dokumentu będącego podpisem elektronicznym. Specyfikacja została stworzona przez European Telecommunications Standards Institute (ETSI) w odniesieniu do dyrektywy Unii Europejskiej określającej zasady użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego ("DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures"). Format ten jest również rekomendowany przez polskie MSWiA.

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do technologii XAdES
- Budowa oraz przetwarzanie dokumentów XMLDSig
- XMLDSig a XAdES
- Budowa oraz przetwarzanie dokumentów XAdES
- Implementacja rozwiązania - pułapki oraz najlepsze praktyki
- Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem oraz implementacją rozwiązań wykorzystujących format XAdES
- Omówienie narzędzi oraz technologii

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Podstawy teoretyczne oraz praktyczne przetwarzania dokumentów w formacie XAdES
- Wiedza na temat błędów popełnianych podczas implementacji rozwiązań przetwarzających dokumenty XAdES oraz najlepsze praktyki ich eliminowania
- Znajomość narzędzi oraz technologii, które mogą zostać użyte do budowania rozwiązań wykorzystujących format XAdES

Przeznaczone dla:
Wszystkich członków zespołów wytwórczych oprogramowania zaangażowanych bądź planujących zaangażowanie w projekty obejmujące budowę rozwiązań wykorzystujących format XAdES