Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego OMG Certified UML Professional Fundamental (OCUPF)

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: angielskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: OMG-01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do udanego zdania egzaminu certyfikującego OMG Certified UML Professional Fundamental (OCUPF)

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Informacje niezbędne do zdania egzaminu (np. w jaki sposób metodycznie przygotować się do szkolenia)
- Informacje organizacyjne odnośnie egzaminu
- Szczegółowe omówienie wymaganej do zdania egzaminu (m.in. diagramy przypadków użycia, aktywności, klas, sekwencji, komponentów,)
- Test weryfikujący nabytą wiedzę (analogiczny do testu zdawanego w ośrodku certyfikującym)

Egzamin certyfikujący nie jest częścią szkolenia. Na życzenie Klienta nasza firma może pośredniczyć w zorganizowaniu egzaminu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Przeznaczone dla osób, które:
Zamierzają uzyskać certyfikat OCUP Fundamental

Kontynuacja nauki:
Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional Intermediate (OCUPI)

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych koncepcji i elementów notacji UML oraz wykorzystanie ich w kilku projektach informatycznych