Dostosowywanie i dokumentowanie procesu wytwórczego za pomocą narzędzia IBM Rational Method Composer – warsztaty dla inżynierów procesu

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: PW-RMC02


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Omówienie i przedyskutowanie z uczestnikami problemów wynikających z niedoskonałości procesu wytwórczego oraz jego dokumentowania i wdrażania
- Zaprezentowanie najważniejszych funkcjonalności narzędzia IBM Rational Method Composer i jego zastosowania do dokumentowania i publikowania opisu własnego procesu wytwórczego
- Podpowiedzenie uczestnikom sposobu udoskonalenia procesu wytwórczego stosowanego w ich organizacji

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Przegląd metodyk i podejść do wytwarzania oprogramowania
- Omówienie problemów związanych z dokumentowaniem i publikowaniem opisu procesu
- Wprowadzenie do narzędzia IBM Rational Method Composer
- Case Study omawiający zdefiniowanie procesu wytwórczego bazującego na IBM Rational Process i zastosowanie narzędzia IBM Rational Method Composer w celu udokumentowania procesu
- Dyskusja na temat możliwości usprawnienia procesu wytwórczego stosowanego przez uczestników szkolenia

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Omówić typowe problemy związane z wytwarzaniem oprogramowania i sposób ich wyeliminowania
- Wskazać, które z podejść („lekkie” lub „ciężkie”) lepiej sprawdzi się w jego organizacji
- Wykorzystać narzędzie IBM Rational Method Composer do udokumentowania i opublikowania opisu własnego procesu wytwórczego
- Omówić najważniejsze czynności związane z dostosowywaniem procesu za pomocą narzędzia IBM Rational Method Composer
- Zaplanować zadania związane z dostosowaniem procesu

Przeznaczone dla:
Osób odpowiedzialnych za proces wytwórczy w organizacji (inżynierów procesów)

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych koncepcji RUP lub podejść „lekkich”