Eclipse Rich Client Platform - tworzenie aplikacji

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 4 dni
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: P-ERC01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 3 300 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami tworzenia aplikacji typu „fat client” w Javie z wykorzystanie Eclipse Rich Client Platform (RCP)

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

1. Wprowadzenie do technologii Rich Client Platform
- Historia, zalety i wady
- Architektura aplikacji RCP
- Modularyzacja aplikacji za pomocą pluginów
2. Eclipse Workbench
- Okna, menu, strony, perspektywy, widoki i edytory
- Uruchamianie aplikacji RCP
3. Rozszerzanie środowiska Eclipse i standard OSGi
- OSGi i RCP
- Punkty rozszerzeń
- Związki i zależności z innymi pluginami
- Cykl życia pluginu
- Wersjonowanie i konwencje nazewnicze
4. Dostosowywanie i dystrybucja własnych aplikacji
5. Internacjonalizacja
6. SWT i JFace
- Widżety
- Menadżery ułożenia
- JFace Viewers
- Okna dialogowe i kreatory
7. Akcje i komendy
8. Edytory
9. Tworzenie systemu pomocy

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:

- Rozumieć podstawowe koncepcje związane w tworzeniem aplikacji przy wykorzystaniu technologii Rich Client Platform
- Opisać architekturę aplikacji RCP
- Zastosować nabytą wiedzę w praktyce

Przeznaczone dla:
Programistów Java

Wymagania wstępne:

- Dobra znajomość języka Java
- Znajomość środowiska Eclipse