Podstawy IBM Rational Functional Tester- skrypty Java

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TZJ-001


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością IBM Rational Functional Tester - narzędzia do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji
- Zapoznanie się z podstawowymi czynnikami decydującymi o opłacalności automatyzacji testów funkcjonalnych

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Proces nagrywania i odtwarzania skryptów w IBM Rational Functional Tester
- Tworzenie skryptów odpornych na zmiany testowanej aplikacji przy użyciu mechanizmu ScrciptAssure™
- IBM Software Delivery Platform – perspektywy, debuggowanie skryptów, edycja
- Rozszerzanie funkcjonalności skryptów (np. punkty weryfikacyjne)
- Struktura skryptu
- Logowanie działań i wyników testu oraz opcje logowania

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać:
- Wiedzę o funkcjach i przeznaczeniu narzędzia IBM Rational Functional Tester
- Znać interfejs użytkownika
- Umiejętność nagrywania i odtwarzania skryptów testowych
- Umiejętność wykorzystania odpowiednich punktów weryfikacyjnych w odpowiednim kontekście
- Umiejętność modyfikowania skryptów testowych w celu rozszerzania możliwości testowania i redukcji kosztów ich utrzymania
- Wiedzę jak analizować wyniki testu
- Wiedzę jak używać map obiektów
- Wiedzę jak kontrolować mechanizm rozpoznawania obiektów
- Umiejętność tworzenia testów sterowanych danymi (ang.data-driven test) i testów korzystających z zewnętrznych źródeł danych (ang. datapool)

Przeznaczone dla:

- Kierownik Testów
- Inżynierów Zapewniania Jakości
- Projektantów Testów
- Testerów