Podstawy testów wydajnościowych z wykorzystaniem HP LoadRunner

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 2 dni
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TZJ-003


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami narzędzia HP LoadRunner.
- Zapoznanie się z podstawami procesu testów wydajnościowych

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Planowanie testów wydajnościowych
- Instalacja LoadRunner-a
- Scenariusze
- Konfiguracja środowiska
- Wykonywanie scenariuszy
- Harmonogram wykonania scenariuszy
- Definiowanie i wykorzystanie Service Level Agreements
- Monitorowanie wydajności
- Analiza rezultatów

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać:
- Wiedzę o podstawach procesu testów wydajnościowych i jego dokumentowania
- Wiedzę o komponentach narzędzia HP LoadRunner
- Umiejętność tworzenia podstawowego scenariusza testowego na postawie modelu obciążenia
- Wiedzę o zawartości skryptów, ustawieniach konfiguracyjnych, monitorach wydajności, generatorach obciążenia i wirtualnych użytkownikach wykorzystywanych do osiągnięcia założonych celów testu wydajnościowego
- Umiejętność wykonania testów wydajnościowych
- Umiejętność analizy wyników testów wydajnościowych

Przeznaczone dla:

- Kierownik Testów
- Inżynierów Zapewniania Jakości
- Projektantów Testów
- Testerów