Podstawy komunikacji z użytkownikiem biznesowym

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-PK01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w porozumiewaniu się różnych grup zawodowym (udziałowców) uczestniczących w realizacji projektów informatycznych
- Uwrażliwienie uczestników na rozmaite aspekty kontaktowania się uczestników interakcji społecznych

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Pojęcie komunikacji
- Zasady i techniki komunikacji z partnerem interakcji sytuacji biznesowej
- Jakość i rola kontaktu
- Technika dopasowania i prowadzenia partnera interakcji biznesowej
- Wzorce myślenia (systemy reprezentacji myślenia)
- Identyfikowanie systemów reprezentacji myślenia
- Submodalności (odkrywanie jakości i szczegółów procesu myślowego)

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP). Konstrukcja warsztatu wyposaży uczestników w zestaw umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów o charakterze psychologicznym w zakresie komunikacji.
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- Uwrażliwiony na rolę kontaktu bezpośredniego(fizycznego) z każdym uczestnikiem interakcji społecznej analityka w środowisku biznesowym
- Posiadał umiejętności nawiązania skutecznego kontaktu z uczestnikami sytuacji zawodowej
- Posiadał umiejętności podtrzymania kontaktów z uczestnikami sytuacji zawodowej
- Myślał systemowo w kontekście komunikacji

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych